Hoppa till innehållet
Segelbåt ute på stilla vatten

Båtförsäkring

Vår båtförsäkring ger extra trygghet — både för din båt och för dig. För att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Täcker skada när båten står på land, vid sjö-, torrsättning eller lyft med kran

Täcker olycksfall om något skulle hända när du är till sjöss

Kan ge ersättning om något skulle hända din utrustning eller tillbehör

Vad ingår i båtförsäkringen?

Läs mer om vad vår båtförsäkring täcker och vilka tillägg som du kan välja.

Sjöskada

Försäkringen gäller för grund-, sammanstötning, strandning eller kantring, förlust av eller skada på mast, rigg och segel orsakad av hårt väder eller annan plötslig och oförutsedd händelse. Den gäller även vid plötsligt och oförutsett läckage i båten genom skrovet, genomföringar eller anslutna rörledningar/slangar.

Uppläggnings- och transportskada

Försäkringen gäller för skada genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, då båten står på land, vid sjösättning, torrsättning eller lyft med kran eller annan lyftanordning. Den gäller även vid av- och påriggning eller vid förflyttning eller transport på land.

Brandskada

Försäkringen gäller för skada orsakad av eld som kommit lös, explosion och blixtnedslag.

Stöld och skadegörelse

Försäkringen gäller för skada genom stöld, stöldförsök, skadegörelse och tillgreppsbrott.

Ansvar

Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt gällande skadeståndsrätt för person- och sakskada som orsakas utomstående i samband med att du använder båten. Om skadeståndskravet omfattas av försäkringen och överstiger självrisken, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver skadestånd.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för vissa tvister och brottmål kopplat till den försäkrade båten.

Olycksfall

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av båten, dess make/maka och familj vid olycksfall till sjöss och olycksfall i anslutning till båtfärd som inträffar under försäkringstiden och inom det område som försäkringen gäller i.

Tilläggsförsäkringar

Försäkring för oregistrerad båttrailer/båtvagn

Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden på försäkrad båttrailer/båtvagn genom brand, stöld, skadegörelse. Det ingår även vagnskada, bärgning och rättsskydd.

Maskinskadeförsäkring

Försäkringen gäller för försäkrad motor som är högst 10 år gammal och för direkt fysisk skada genom en plötslig och oförutsedd händelse.

"Kommer snabbt fram till kundtjänsten och får väldigt bra hjälp."

Micke, Kalmar
4 av 5

Baserat på 4 634 omdömen

Så samlar vi in och använder kundomdömen

Vid avslutat skadeärende får kunden ett automatiskt mejl, om hen registrerat en e-postadress hos Gjensidige, med en länk till Trustpilot där kunden kan betygsätta Gjensidige. Dessa kundomdömen markeras med ”verifierad kund” hos Trustpilot. I de fall omdömen publiceras direkt via Trustpilot kan Gjensidige inte verifiera att omdömet är från en Gjensidigekund. Citaten ovan hämtas automatiskt från de 4- och 5-stjärniga omdömen som Gjensidige fått av verifierade kunder.

Gjensidiges Trustpilotbetyg beräknas utifrån ett genomsnitt av samtliga omdömen av Gjensidige som publicerats hos Trustpilot, med hänsyn till tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde. Detta innebär bland annat att nyare omdömen ges större vikt än äldre omdömen vid beräkning av betyget. 

Läs mer om hur Trustpilot beräknar sina betyg

Så väljer du försäkring för din båt

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Funderar du till exempel på försäkringsbelopp eller vilka tillägg som du ska välja för att känna dig trygg till sjöss? Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dig och dina behov. 

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Vanliga frågor och svar om båtförsäkring

Vad kostar försäkring för min båt?

Vad försäkringen kostar beror på ett antal faktorer som t ex. båttyp, båtens längd och bredd, maxfart i knop och antal hästkrafter. Du kan själv påverka premien, dvs. priset, genom att t ex. välja en högre grundsjälvrisk. Priset beror också på om du väljer att teckna någon tilläggsförsäkring.

Du kan få rabatt på din premie om du har din båt i en nattbevakad hemmahamn och/eller om du stöldskyddar din båt.

Måste jag ha försäkring på min båt?

Nej, det finns inget lagkrav på att du ska ha försäkring för din båt. Du bör ändå ha en försäkring så att du kan känna dig trygg om något skulle hända som om du t ex. orsakar en skada på någon annans båt, en brygga eller om din mast skulle skadas i hårt väder.

Vem gäller båtförsäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av den båt som står med i ditt försäkringsbrev samt för den person som fått tillstånd av dig att använda båten. Försäkringen gäller också för din make/maka eller sambo samt övriga familjemedlemmar.

I vilka vatten gäller båtförsäkringen?

Försäkringen gäller vid färd till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt inom respektive lands territorium, på Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt på Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm och Linesnes. Den gäller även inom Norden vid uppläggning och transport.

Vad finns det för krav på lås till min båt?

Om du har en utombordsmotor ska den vara fastlåst på båten med ett båtmotorlås certifierat av SSF/SP av lägst klass 3 eller 4 och, om tillverkaren kräver det, fastbultad i enlighet med dennes anvisningar.

Är motor, utrustning och tillbehör inte fast monterade på båten, ska de förvaras inlåsta i ett utrymme som bara du har nyckel till.

Vad är försäkringsbeloppet för min båt?

Du väljer själv försäkringsbeloppet för din båt. Beloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten inklusive både fast och lös utrustning.

Vad gäller båtförsäkringen för?

Försäkringen gäller för den båt som är angiven i ditt försäkringsbrev inklusive båtens inom- eller utombordsmotor samt fast monterad utrustning såsom beslag, mantåg, mast, rigg, segel, kapell, lanternor och installationer för vatten, värme och avlopp.

Försäkringen gäller även för dina saker, kallas även egendom, men med begränsning i ersättningsbelopp:

  • Lös utrustning och tillbehör som är normala för typen av båt. Högsta ersättning 50 000 kr.
  • Släpjolle; högst 4 meter lång, max 10 kvm segelyta och 15 hk motorstyrka. Högsta ersättning 40 000 kr.
  • Extramotor/ hjälpmotor om max 15 hk. Högsta ersättning 30 000 kr.
  • Elektronisk utrustning och radioutrustning. Högsta ersättning är 10 % av båtens dagsvärde, högst 50 000 kr.
  • Personliga saker som förvaras i båten. Högsta ersättning är 10 000 kr, dock högst 3 000 kr per föremål.
Gäller försäkringen året runt?

Ja, försäkringen för din båt gäller året runt. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong. Försäkringen täcker även skada när båten står på land, vid sjö-, torrsättning eller lyft med kran.