Hoppa till innehållet

Gjensidige bilförsäkring - Pluspaketet

Vårt Pluspaket är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Med pluspaketet är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Läs om allt som ingår i Pluspaketet här nedan.

Pluspaketet innehåller följande tillägg:

Pluspaketet kostar 129 kr/månad!

Hyrbilsförsäkring (för personbil och lätt lastbil)

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet, råkar ut för en vagn- eller maskinskada eller om du råkar skada inredningen i bilen eller tankar fel drivmedel.

Skadegörelse

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, får lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr. Krockar du med ett vilt djur ska polisanmälan bifogas när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver endast ägaren informeras.

Assistans

Innebär att du får hjälp med:

  • bärgning till av Gjensidige anvisad verkstad om personbilen, lätta lastbilen eller husbilen är yngre än 17 år
  • reparation på plats
  • däckbyte vid punktering
  • transport av drivmedel
  • låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen
  • tre dagars fri hyrbil

Assistans gäller utan självrisk.

Parkeringsskada

Ersätter den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadat av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver för att kunna få ersättning visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken.

Trafikolycksfall

Lämnar ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare. Försäkringen gäller inte vid olyckor där:

  • fordonet är stulet
  • om föraren är skyldig till rattfylleri eller medverkat till rattfylleri
  • om skadan/trafikolyckan uppkommer under tävlingsliknande former
  • om skadan/trafikolyckan sker och föraren inte har det körkort som krävs för att köra fordonet