Liten röd stuga på landet

Frågor och svar om din fritidshusförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Våra kunders vanligaste frågor

Om du flyttar in i fritidshuset permanent rekommenderar vi att du tecknar en villahem- eller villabyggnadsförsäkring istället för fritidshusförsäkring.

Ansvarsskyddet i fritidshusförsäkringen gäller för dig som ägare av fritidshuset i egenskap av privatperson. Ansvarsförsäkringen gäller också för dig som byggherre när du utför byggnadsarbete för egen räkning vid uppförande, om- eller tillbyggnad av fritidshuset.

Om du krävs på skadestånd för en person- eller sakskada, betalar vi det skadestånd du kan vara skyldig till att betala. Vi kommer först att utreda om du är skadeståndsskyldig. Är du skadeståndsskyldig betalar vi upp till 5 miljoner kronor. 

Ansvarsskyddet gäller inte om du krävs på skadestånd av någon som omfattas av din egen försäkring.

 

Egendomsskydd
Egendom som kan försäkras är fritidshuset, övriga byggnader på tomten och din lösegendom. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten.

Ansvarsskydd
Ett ansvarsskydd behöver du om någon kräver dig på skadestånd i din egenskap av fritidshusägare. Vi hjälper dig att föra din talan och garanterar betalning upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd
Ett rättsskydd ersätter dina ombudskostnader upp till 250 000 kr vid tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och den högsta domstolen.

Byggnadsförsäkring
Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade eller till det belopp som står i ditt försäkringsbrev. Högsta ersättningsbelopp för tomten är 200 000 kr. Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösegendom.

Merutgifter
Försäkringen ersätter merutgifter om det försäkrade fritidshuset blir helt eller delvis obrukbart till följd av en ersättningsbar skadehändelse.

Småbåtsförsäkring
För dig som vill försäkra den mindre båten mot skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ger ersättning med upp till 25 000 kronor.

Sakerna i boden som t ex verktyg och gräsklippare ersätts genom din fritidshusförsäkring i första hand. Är fritidshuset enbart byggnadsförsäkrat kan du få ersättning från hemförsäkringen.

Vi rekommenderar att du gör en lista över dina saker som har ett värde och räknar ut vad dessa kan vara värda idag och till sist får du en totalsumma. På så sätt kan du se om du behöver en försäkring som täcker lösöre för 200 000 kr eller om dina saker kanske är värda upp mot 1 000 000 kr.

Kom ihåg att det så kallade bortaskyddet för lösöre i din hemförsäkring även gäller i fritidshuset, men inte för stöldbegärliga saker. I Gjensidiges hem- och villaförsäkringar är det ett maxbelopp på 50 000 kr (bas och lagom) – 100 000 kr (plus). Har du en allriskförsäkring i din hemförsäkring gäller den med motsvarande beloppsbegränsningar i fritidshuset.