Hoppa till innehållet
Liten röd stuga på landet

Frågor och svar om din fritidshus­försäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Våra kunders vanligaste frågor

Vad gäller om jag flyttar till fritidshuset permanent?

Om du flyttar in i fritidshuset permanent behöver du teckna en villahemförsäkring för att vara rätt försäkrad.

Ersätter försäkringen saker i förråd, som t ex verktyg och gräsklippare?

Ja, saker i förråd som t ex verktyg och gräsklippare ersätts genom din fritidshusförsäkring.

Hur beräknar jag värdet på mitt lösöre?

Vi rekommenderar att du gör en lista över dina saker och räknar ut vad dessa totalt skulle kunna vara värda om du skulle köpa saker i motsvarande skick idag. På så sätt kan du se till vilket värde du behöver försäkra sakerna, prata med vår kundservice så hjälper de dig att utifrån det välja försäkringsbelopp.

Vad betyder försäkringsmomenten?

Egendomsskydd Egendom som kan försäkras är fritidshuset, övriga byggnader på tomten och din lösegendom. Försäkringen gäller också för ledningar och installationer fram till kommunal eller samägd anläggning och för tomten.

Ansvarsskydd Ett ansvarsskydd behöver du om någon kräver dig på skadestånd i din egenskap av fritidshusägare. Vi hjälper dig att föra din talan och garanterar betalning upp till 5 miljoner kronor.

Rättsskydd Ett rättsskydd ersätter dina ombudskostnader upp till 250 000 kr vid tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och den högsta domstolen.

Byggnadsförsäkring Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade eller till det belopp som står i ditt försäkringsbrev. Högsta ersättningsbelopp för tomten är 200 000 kr. Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösegendom.

Merutgifter Försäkringen ersätter merutgifter om det försäkrade fritidshuset blir helt eller delvis obrukbart till följd av en ersättningsbar skadehändelse.

Småbåtsförsäkring För dig som vill försäkra den mindre båten mot skada genom plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ger ersättning med upp till 25 000 kronor.