Försäkring för flyktingar

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Från och med den 1 mars inkluderar vi även inneboende flyktingar från hela världen i Gjensidiges hem- och villaförsäkring utan extra kostnad. Syftet med ändringen är att underlätta för dig som vill hjälpa människor i nöd.

Du som öppnar ditt hem ska inte behöva tänka på just försäkringsfrågan. Och här kan vi hjälpa till. Vi har ändrat villkoren i vår hemförsäkring så att den ger skydd även till inneboende flyktingar utan någon extra kostnad.

Förändringen gäller retroaktivt från 1 mars och i första hand till 30 september, med möjlighet till förlängning beroende på hur situationen ser ut i omvärlden då.

Frågor och svar

Inneboende flykting omfattas på samma sätt som övriga försäkrade hushållsmedlemmar. Skyddet gäller för inneboende som flyttat in efter den 1 mars och preliminärt till den 30 september.

Försäkringen gäller inte om något har hänt innan den 1 mars eller på vägen till Sverige.

Reseskyddet gäller endast för personer som är folkbokförda på adressen och inkluderar inte inneboende flykting. Om de inneboende folkbokför sig på adressen så ska de teckna en egen hemförsäkring.

Du behöver inte göra något, det räcker med ditt ordinarie avtal.

Preliminärt fram till den 30 september 2022.

Försäkringen lämnar ersättning vid stöld och skadegörelse i bostad som begås av någon som olovligen tagit sig in. Utanför bostaden gäller försäkringen bland annat för stöld och rån.

Om du har en Lagom- eller Plusförsäkring ingår skyddet Allrisk lösegendom som kan lämna ersättning vid skada på eller förlust av lösegendom genom plötslig och oförutsedd händelse.

Nej, men vid ett och samma skadetillfälle så är det beloppet för lösegendom som anges i försäkringsbrevet som är högsta ersättningsbelopp.

Nej, de bör teckna egen hemförsäkring.

Ja, om de har flyttat in hos dig som försäkringstagare efter den 1 mars.

Kristerapi ingår i alla våra hemförsäkringar och gäller även för inneboende flyktingar.

När inneboende blir folkbokförd i Sverige ska hen och dennes hushåll skaffa en egen hemförsäkring.