Flicka som cyklar på en skogsväg

Fritidsolycksfalls­försäkring

Skyddar dig om du råkar ut för en olycka på din fritid. Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som uppstår vid ett olycksfall samt vid bestående skador och dödsfall. Du tecknar den som ett tillägg till din hem- eller villaförsäkring.

Så gäller fritidsolycksfallsförsäkringen

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet om de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Kundservice har öppet vardagar 8.30-17

Så köper du försäkringen

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att lägga till försäkringen.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år vid deltagande i:

  • boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
  • tävling eller träning med motordrivet fordon
  • sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.

Mer om fritidsolycksfallsförsäkringen

Detta ersätter försäkringen

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som har samband med olycksfallet:

  • Vårdkostnader 
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Förstörda kläder och glasögon, upp till 5 000 kronor.

Har du fyllt 65 år ersätter vi ovanstående kostnader upp till 10 000 kronor.

Ersättning vid bestående skador

Ersättningsbeloppet för bestående skador, dvs. medicinsk invaliditet, avgörs av invaliditetsgraden.

  • Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, är försäkringsbeloppet 350 000 kronor.
  • Om graden är 50 procent eller högre är försäkringsbeloppet 700 000 kronor

Från 56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt.

Fullständiga villkor

Vanliga frågor och svar om fritidsolycksfallsförsäkring

LÄS MER OM VÅRA FÖRSÄKRINGAR FÖR DIN BOSTAD