Fritidsolycksfalls­försäkring

Skyddar dig om du råkar ut för en olycka på din fritid. Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som uppstår vid ett olycksfall samt vid bestående skador och dödsfall. Du tecknar den som ett tillägg till din hem- eller villaförsäkring.

Mamma och dotter som är ute och går över en äng

Så gäller fritidsolycksfallsförsäkringen

Försäkringen gäller för de personer som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Försäkringen gäller i Sverige för kostnader för läkarvård och medicin i samband med olycksfallsskada. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller den i hela världen.

Kundservice har öppet vardagar 8.30-17

Teckna försäkringen

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att lägga till försäkringen.

Detta ersätter försäkringen

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader som har samband med olycksfallet:

  • Vårdkostnader 
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Förstörda kläder och glasögon, upp till 5 000 kronor.

Har du fyllt 65 år ersätter vi ovanstående kostnader upp till 10 000 kronor.

Ersättning vid bestående skador

Ersättningsbeloppet för bestående skador, dvs. medicinsk invaliditet, avgörs av invaliditetsgraden.

  • Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, är försäkringsbeloppet 350 000 kronor.
  • Om graden är 50 procent eller högre är försäkringsbeloppet 700 000 kronor

Från 56 års ålder sjunker försäkringsbeloppet successivt.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för den som fyllt 16 år vid deltagande i:

  • boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår
  • tävling eller träning med motordrivet fordon
  • sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare.
Fullständiga villkor

Vanliga frågor och svar om fritidsolycksfallsförsäkring

Fritidsolycksfallsförsäkringen har samma självrisk som din hem- eller villaförsäkring.

För invaliditetsersättning, ersättning för ärr samt dödsfallsersättning görs inget avdrag för självrisk.

Den ersättning du kan få om du fått någon bestående funktionsnedsättning kallas för medicinsk invaliditet. Ersättningen baseras på försäkringsbeloppet och hur stor procentuell funktionsnedsättning du anses ha efter skadan. Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit permanent.

Under arbetstid och skoltid är många redan försäkrade genom sin arbetsgivare, fackförbund eller skola. Men för att också få ersättning och hjälp vid en olycka som sker på fritiden, behöver du komplettera med en försäkring för fritidsolycksfall.