Uthyrningsförsäkring

Försäkringen gäller för uthyrning av försäkrad bostad, del av bostad eller uthus. Försäkringen gäller endast för uthyrning till privatperson om inte annat anges i försäkringsbrevet. För att försäkringen skall gälla krävs att hyresgästen har en gällande hemförsäkring.

Uthyrningsförsäkring för villa

Försäkringen gäller endast för uthyrning i privat syfte och ej med syfte att bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom som du äger, hyr eller lånar som finns i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad
• Brand eller liknande
• Läckage

Uthyrningsförsäkringen kan även lämna ersättning för låsbyte i de fall nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall utökas även med ytterligare 50 000 kr.

Högsta ersättningsbelopp

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 50 000 kr. 

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för villahemförsäkringen.

Uthyrningsförsäkring för lägenhet

Försäkringen gäller endast för uthyrning i privat syfte och ej med syfte att bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom som du äger, hyr eller lånar som finns i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad
• Brand eller liknande
• Läckage

Uthyrningsförsäkringen kan även lämna ersättning får låsbyte i de fall nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Om du har Bostadsrättsförsäkring och Uthyrningsförsäkring utökas även högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall med ytterligare 25 000 kr. 

Högsta ersättningsbelopp

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 25 000 kr. 

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för hemförsäkringen.

Uthyrningsförsäkring för fritidshus

Försäkringen gäller endast för uthyrning i privat syfte och ej med syfte att bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom som du äger, hyr eller lånar som finns i det uthyrda fritidshuset och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad
• Brand eller liknande
• Läckage

Uthyrningsförsäkringen kan även lämna ersättning får låsbyte i de fall nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Om du har Fritidshusförsäkring och Uthyrningsförsäkring utökas även högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall med ytterligare 25 000 kr. 

Högsta ersättningsbelopp

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 25 000 kr. 

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för fritidshusförsäkringen.

Kundservice har öppet vardagar 9-17

Teckna försäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.

Två vuxna som leker med sina barn i ett barnrum

Tips till dig som vill hyra ut din bostad

 • Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
 • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
 • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
 • Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
 • Märk dina saker på lämpligt sätt. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de lättare spåras tillbaka till dig.  
 • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
 • Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier etc. 
 • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. 
 • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Det kan vara olagligt annars.
 • Din tillfälliga hyresgäst bör ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad.