Hoppa till innehållet
Kvinna och man som dricker kaffe i trädgården

Uthyrnings­försäkring

Ska du hyra ut ditt hem eller ditt fritidshus? Då är det bra att teckna en uthyrningsförsäkring. Du tecknar försäkringen som ett tillägg till din hem-, villahem-, eller fritidshusförsäkring. 

Uthyrningsförsäkringen gäller för uthyrning av försäkrad bostad, del av bostad eller uthus. Den gäller endast för uthyrning till privatpersoner om inte annat anges i försäkringsbrevet. För att försäkringen ska gälla behöver din hyresgäst ha en gällande hemförsäkring. Du kan läsa mer om vad försäkringen täcker för respektive typ av bostad nedan.

Försäkring vid uthyrning av villa

Försäkringen är ett tillägg till din villahemförsäkring och gäller endast för uthyrning i privat syfte och inte om du vill bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom, dvs. saker, som du äger, hyr eller lånar som finns i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Genom försäkringen kan du få ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat:

• stöld och skadegörelse i bostad• brand eller liknande• läckage

Du kan även få ersättning för låsbyte om nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. 

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för villahemförsäkringen.

Högsta ersättningsbelopp - villa

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 50 000 kr. 

Uthyrningsförsäkring för lägenhet

Försäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring och gäller endast för uthyrning i privat syfte och inte om du vill bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom, dvs. saker, som du äger, hyr eller lånar som finns i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Genom försäkringen kan du få ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad• Brand eller liknande• LäckageDu kan även få ersättning för låsbyte om nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Om du har bostadsrättsförsäkring och uthyrningsförsäkring utökas även högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall med ytterligare 25 000 kr.

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för hemförsäkringen.

Högsta ersättningsbelopp - lägenhet

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 25 000 kr.

Uthyrningsförsäkring för fritidshus

Försäkringen är ett tillägg till din fritidshusförsäkring och gäller endast för uthyrning i privat syfte och inte om du vill bedriva förvärvsverksamhet.

Vad försäkringen gäller för

Lös egendom, dvs. saker, som du äger, hyr eller lånar som finns i det uthyrda fritidshuset och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Försäkringen gör att du kan få ersättning vid skada på försäkrad lös egendom vid bland annat:

• stöld och skadegörelse i bostad• brand eller liknande• läckageDu kan även få ersättning för låsbyte om nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. 

Självrisk

Försäkringen har samma självrisk som du valt för fritidshusförsäkringen.

Högsta ersättningsbelopp - fritidshus

 • Lösegendom totalt 100 000 kr, varav enskilt föremål maximalt 10 000 kr.
 • Byte av lås 5 000 kr
 • Utökat hyresbortfall 25 000 kr. 

Så köper du uthyrningsförsäkringen

För att köpa försäkringen, kontakta vår kundservice. Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring och/eller vilka tillägg det är klokt för just dig att välja.

Kontakta kundservice

Tips till dig som vill hyra ut din bostad

 • Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
 • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
 • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
 • Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
 • Märk dina saker på lämpligt sätt. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de lättare spåras tillbaka till dig.  
 • Kontrollera att hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada. Din tillfälliga hyresgäst bör ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad.
 • Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier etc. 
 • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. 
 • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Det kan vara olagligt annars.

Läs mer om våra bostadsförsäkringar