Resekort - bra att ha på utlandsresan

Här kan du ladda ner resekortet direkt. Det går också bra att ringa kundservice på 0771-326 326 så skickar vi ett till dig.

Om något händer på resan

Så gör du om något händer på resan

Vi har samlat några råd för hur du kan agera i några olika situationer. För dig som hamnat i akuta svårigheter har Gjensidiges Alarmcentral alltid öppet dygnet runt, Ring +45 88 24 73 20.

Akut sjukdom

Du eller din medresenär blir akut sjuk, råkar ut för olycksfall eller behöver akut tandvård

  1. Ring Gjensidige Alarmcentral, tel:+45 88 24 73 20, innan du kontaktar läkare. Reser du inom EU/EES-länderna och Schweiz, glöm inte att visa upp sjukvårdskortet, i samband med läkarbesöket.
  2. Skaffa läkarintyg (från första dagen). Se till att läkarens ordination, t ex sängläge framgår klart.
  3. Spara alla viktiga kvitton.

Stöld

Dina saker blir stulna

  1. Gör polisanmälan. Kom ihåg att begära en kopia!
  2. Vid behov av akut hjälp, ring Gjensidige Alarmcentral +45 88 24 73 20

Överfall

Du blir misshandlad, rånad eller överfallen

  1. Gör polisanmälan på plats. Kom ihåg att begära en kopia!
  2. Skaffa läkarintyg.
  3. Spara alla kvitton.
  4. Vid svår skada, ring Gjensidige Alarmcentral. +45 88 24 73 20

Krig och konflikt

Det utbryter krig eller oroligheter där du befinner dig

Ring Gjensidige Alarmcentral. +45 88 24 73 20

Allvarlig skada

Allvarlig skada som gör att anhörig måste resa till dig eller du måste resa till anhörig

Ring Gjensidige Alarmcentral. +45 88 24 73 20

Försenat bagage

Du eller ditt bagage blir försenat

Kontakta och anmäl förseningen till transportören (flygbolag/bussbolag etc). Kom ihåg att få ett intyg!