Hoppa till innehållet

Anmäl skada på din elsparkcykel

Anmäl din skada snabbt och enkelt genom att ladda ner och fylla i skadeanmälan nedan. 

Vanliga frågor och svar

Vad är självrisken om något händer min elsparkcykel?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken är, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev, enligt nedan: 

Trafikskada: 0 kr.

Krishjälp: 0 kr.

Stöld: 1 500 kr. Har du även din hem- eller villahemförsäkring hos oss, är din självrisk vid stöld 500 kr.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller endast i Sverige. 

Tänk på att om du tar med dig elsparkcykeln till ett annat land så gäller varken trafik- eller stöldförsäkringen. Det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller i det land du tänker åka till, då du annars riskerar att stå helt utan ersättning om du råkar ut för en personskada – eller personligen bli betalningsskyldig för en skada som du råkat orsaka någon annan.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare.

Trafikförsäkringen gäller också för den som drabbas av skada till följd av trafik med fordonet.

Gäller inte min hemförsäkring för min elsparkcykel?

Om din elsparkcykel är trafikförsäkringspliktig enligt de nya reglerna så omfattas den inte längre av din hemförsäkring. Därför kan du utöver en trafikförsäkring även teckna en stöldförsäkring för din elsparkcykel.

De elsparkcyklar och andra lätta elfordon som inte är trafikförsäkringspliktiga enligt de nya reglerna omfattas dock fortfarande av din hemförsäkring.