Hoppa till innehållet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Annan skada

Här anmäler du om du råkat ut för en skada i ditt hem. Ladda ner blanketten och fyll i de delar som är relevanta för händelsen.

Anmäl annan skada

Ladda ner skadeanmälan och fyll i de delar som är relevanta för händelsen.

Mejla till skador@gjensidige.se eller skicka in blanketten per post:

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö

Mejla anmälan till skador@gjensidige.se