Skada vid dolda fel

Här kan du som har en Dolda felförsäkring, t ex UPPDAGA, anmäla din skada.

Är det något som är oklart?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på 0771‑326 326 eller via mejl på skador@gjensidige.se

Anmäl dolda fel

Nedan finner du ett formulär som används för att anmäla ett dolt fel i en fastighet/fel i bostadsrätt.

Om du är köpare av fastigheten måste du ha en fullmakt från säljaren för att kunna göra en anmälan.

När din skadeanmälan har mottagits skickas en bekräftelse per mejl med vårt skadenummer. När vi har mottagit samtliga efterfrågade handlingar, enligt nedan, kan handläggningen påbörjas. Om ytterligare information eller handlingar behövs återkommer handläggaren. Beslut meddelas skriftligen.

OBS! Om anmält fel har uppstått under garantitid gäller andra regler varför vi hänvisar till anlitad entreprenör innan du gör din anmälan till oss.