Skada på matvaror i frys eller kyl

Om du råkar ut för skador på matvaror i frys/kyl till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada på frys eller kyl kan du få ersättning.

Mejla anmälan till skador@gjensidige.se

Anmäl skada på matvaror i frys eller kyl

1. Ladda ner och fyll i skadeblanketten
2. Skicka in skadeanmälan till oss per mejl eller post:

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö