Hoppa till innehållet

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvis avvisats.

Så här går det till

Vilka dokument behöver bifogas till anmälan?

 • En beskrivning av tvisten.
 • Underlag som visar framställt krav och bestridande.
 • Ombudsfullmakt.
 • Om du inte haft försäkring hos oss de senaste två åren behöver vi också en bekräftelse om gällande försäkring från tidigare försäkringsgivare.
 • Du anlitar juridiskt ombud. Du väljer själv den du tror kan företräda dig på ett bra sätt. En förutsättning är att ombudet är kvalificerad i tvistefrågan som sådan, vanligtvis en jurist eller advokat.
 • Ditt ombud ansöker om att utnyttja rättsskyddet i din försäkring.
 • Vi ställer kompletterande frågor till ditt ombud.
 • Vi meddelar beslut.
 • När tvisten är avslutad så skickar ditt ombud in en slutredovisning till oss.
 • Vi betalar ut den ersättning du har rätt till direkt till ditt ombud och du betalar mellanskillnaden som oftast utgörs av din självrisk.

Vanliga frågor och svar om rättsskyddet

Vad kan jag få ersättning för?

Det som kan ersättas är

 • Ombudskostnader enligt den rättshjälpstaxa som domstolsverket satt för det år tvisten avslutats. Du kan läsa mer om timkostnadsnormen på Domstolsverkets hemsida här
 • Rättegångskostnader som du genom lagakraftvunnen dom ålagts att ersätta motparten.
 • Utredningskostnader som ditt ombud beställt och som varit nödvändiga för tvisten upp till tecknat belopp i din försäkring.

Ersättning betalas från tvistedatum, dvs. när framställt krav bestridits helt eller delvis

Vilken typ av tvist omfattas?

Typiska tvister som omfattas är:

 • fordringstvist
 • vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende
 • köp eller försäljning av fastighet eller lägenhet.
Vilken typ av tvister omfattas inte?

Typiska tvister som inte omfattas är

 • arbetstvister – tvist med nuvarande eller förutvarande arbetsgivare
 • tvist med nuvarande eller förutvarande make, maka eller sambo 
 • småmål – tvister om kapitalbelopp som understiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet bestäms av SCB och nuvarande belopp hittar du på deras hemsida här.