Hoppa till innehållet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Barnförsäkring

Vid sjukdom eller olycksfall ska du alltid uppsöka behörig läkare och följa läkarens föreskrifter. Därefter anmäler du skadan till oss.

Anmäl sjukdom eller olycksfall hos barn

Uppsök behörig läkare och följ läkarens föreskrifter. Anmäl därefter skadan även till oss.

Efterprövning av klausul

Om din barn-och ungdomsförsäkring är beviljad med ett undantag, en så kallad klausul, finns det angivet på dina försäkringshandlingar.

I vissa fall kan vi erbjuda att efterpröva klausulen, dvs. göra en ny bedömning om klausulen ska kvarstå eller om den kan tas bort efter den observationstid vi behövt. Uppgifter om en eventuell efterprövning samt när den tidigast kan göras hittar du i det beslutsbrev som skickades ut i samband med att din ansökan beviljades.

Så här gör du för att begära en ny bedömning:

  1. Ange barnets personnummer
  2. Ange vilken klausul ni önskar efterpröva (om barnet har fått mer än en klausul)
  3. Bifoga en journalkopia eller annat som styrker att barnet är färdigbehandlat från den aktuella åkomman.

Vart ska du skicka uppgifterna för efterprövningen?

Du kan mejla uppgifterna till: halsodeklarationer@gjensidige.se

Eller skicka dem per post till:

Gjensidige Försäkring
Hälsodeklarationer/Riskbedömning
Box 4430
203 15 Malmö

Barnförsäkring i din gruppförsäkring Liv & Hälsa?

Har du en barnförsäkring i din gruppförsäkring Liv & Hälsa, anmäl skadan här.

Så gör du om du har gruppförsäkringen Liv & Hälsa