Barnförsäkring

Vid sjukdom eller olycksfall ska du alltid uppsöka behörig läkare och följa läkarens föreskrifter. Därefter anmäler du skadan till oss.

Anmäl skadan så snart som möjligt 

Anmäl sjukdom eller olycksfall hos barn

Uppsök behörig läkare och följ läkarens föreskrifter. Anmäl därefter skadan även till oss. Vi värnar om din integritet och ber dig därför skicka in din anmälan per post. Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Så gör du om du har gruppförsäkringen Liv & Hälsa

Barnförsäkring i din gruppförsäkring Liv & Hälsa?

Har du en barnförsäkring i din gruppförsäkring Liv & Hälsa, anmäl skadan här.