Hoppa till innehållet

Skada med cykel

Du som är med i Svenska Cykelförbundet och har olycksfallsförsäkring kan enkelt anmäla din skada här.

Anmäl din skada snabbt och enkelt

  1. Ha gärna t ex läkarintyg och kvitton till hands.
  2. Logga in, om du inte redan har gjort det, och anmäl din skada.
  3. Vi kommer att kontakta dig via sms eller mejl. I kontakten får du veta hur vi går vidare med ditt ärende.
Beskriv skadehändelsen detaljerat för att underlätta hanteringen av ditt ärende

Har du en skada som inträffat före den 1 januari 2020?

Då ska du kontakta ditt tidigare försäkringsbolag Folksam på 010-155 13 69 eller via www.folksam.se

Vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkringen för cyklister

Vem gäller försäkringen för?

Samtliga medlemmar i cykelklubb som löst:

  • tävlingslicens
  • cyklist som löst motionslicens
  • engångslicens
  • deltagare i motionsarrangemang som sanktionerats av SCF
  • ungdomar i cykelklubb tillhörig SCF till och med den 31 december det år de fyller 15 år.
Vad innebär Aktiv vård?

Momentet Aktiv vård gäller endast för de som har tecknat en försäkring som gäller för hela året.

Kostnadsfria samtal och rådgivning av legitimerad fysioterapeut vid cykelrelaterad skada eller symtom. Om det vid rådgivningen bedöms finnas ett behov för personlig behandling av en fysioterapeut, ger försäkringen dig möjlighet till 3 behandlingstillfällen med en självrisk på 200 kr per behandlingstillfälle (totalt 600 kr). Behandlingen ska vara godkänd och bokad av vår tjänst ”Aktiv vård” för att omfattas av försäkringen.

Vad innebär akutersättning?

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader när du på grund av en skada besöker läkare akut. Försäkringen lämnar ersättning upp till 6 % av aktuellt prisbasbelopp.

Kan jag får ersättning för tandskadekostnader?

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnaderna som du får på grund av skadan. Gjensidige ska på förhand godkänna behandlingen. Ersättning är som mest ett aktuellt prisbasbelopp per skada.

Kan jag få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon?

Om dina kläder och glasögon har gått sönder i samband med skadan, lämnar vi ersättning med högst 30 % av aktuellt prisbasbelopp per skada om kostnaden överstiger tre procent av ett prisbaslopp.

Kan jag få ersättning för sönderklippta kläder i samband med vård?

Vid olycksfallsskada som medfört att sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård kan försäkringen lämna ersättning med högst 15 % av ett prisbasbelopp.

Vad innebär kristerapi?

Drabbas du av psykisk ohälsa som följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, är du berättigad till kristerapi upp till högst 15 behandlingar. Du behöver inte betala någon självrisk. 

Vad kan jag få för ersättning vid medicinsk invaliditet?

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 1 – 4 % kan försäkringen lämna 3 500 kr. Vid invaliditetsgrader 5 - 74 % lämnar vi ersättning med den del av försäkringsbeloppet (350 000 kr) som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent och vid invaliditetsgrader 75 – 100 % är försäkringsbeloppet (700 00 kr). Ingen självrisk.

Vad innebär dödsfallsersättning?

Vid dödsfall på grund av en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr, som utbetalas till dödsboet.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp (Pbb) är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten är att det ska spegla inflationen. Se det aktuella prisbasbeloppet här

Var kan jag läsa mer om vad försäkringen innehåller?

I försäkringsinformationen och villkoren kan du läsa mer om vad försäkringen innehåller och vad som gäller om något skulle hända. Du hittar dem här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du några frågor, skicka ett mejl till cykel@gjensidige.se eller ring oss på ­­­0771‑326 326.

Du kan enkelt kontakta oss om din skada på Mina sidor