Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Cyberförsäkring

Med vår cyberförsäkring är ditt företag skyddat om det utsätts för angrepp från hackare, virus eller någon annan typ av databrott. Försäkringen ger både ersättning och experthjälp. Vid dataintrång får företaget inte bara skadestånd för utebliven vinst, men också hjälp av IT-experter för att minimera skadorna.

Förebygg dataintrång på ditt företag

Fler och fler små och medelstora företag utsätts för attacker mot databaser och IT-system. Med cyberförsäkring är du väl förberedd om ett angrepp sker, men med dessa råd kan du minimera risken att ditt företag kommer att drabbas i första hand:

Du kan själv minska risken för dataintrång

Förebyggande åtgärder i verksamheten

  • Uppgradera IT-system löpande
  • Håll koll på säkerhetsuppdateringar
  • Kom ihåg att använda backupsystem och kryptera dataöverföringar
  • Kryptera viktig information och känsliga personuppgifter
  • Utbilda dina anställda så att de är förberedda på hur hackers fungerar och vilka saker de ska se upp med, till exempel vilken typ av e-post som kan innehålla virus.

Misstanke om dataintrång?

Misstänker du att ditt företag har drabbats av ett dataintrång ska du så snabbt som möjligt stänga ner nätverket (både det trådlösa och fasta nätverket).

Kontakta vår samarbetspartner CGI på telefon 08-517 820 70 så hjälper de ditt företag genom dataintrånget. CGI har öppet dygnet runt.

Erbjudande på back up-lösning

Rabatt på back up-lösningar hos KeepItSafe

Vår partner KeepItSafe hjälper dig med en behovsanalys och sätter upp en lösning som säkerhetskopierar all data i din verksamhet, oavsett om du arbetar för dig själv eller arbetar i ett större företag. Och oavsett om du lagrar data direkt på din dator, på egen server eller i molnet, har KeepItSafe automatiserade lösningar som säkerställer säker säkerhetskopiering och snabb återställning om något skulle inträffa.

Har du cyberförsäkring hos oss, får du rabatt på backup-tjänster hos KeepItSafe. Beställ behovsanalys nedan eller ring KeepItSafe på telefon +47 815 00 180.

Vad täcker försäkringen?

Teknisk support

Företaget får hjälp av IT-experter med att kartlägga orsaken till och omfattningen av dataintrånget. Gjensidiges samarbetspartner CGI tillhandahåller den tekniska expertisen. Du får hjälp att avgöra om ett dataintrång har skett, i denna fas dras ingen självrisk.

Återställning av data och programvara

Försäkringen ersätter kostnader för att rekonstruera, återinstallera/-upprätta data och programvara.

Avbrott

Försäkringen ersätter det eventuella avbrott som drabbar företaget på grund av dataintrånget.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen ersätter direkt ekonomisk förlust som har uppstått i samband med dataintrång.

Ansvarsförsäkring tredje man

Försäkringen omfattar skada som drabbar tredje man och då försäkringstagaren är skadeståndsskyldig för sådan skada.

Förlust av känslig information

Om personupplysningar som företaget har ansvar för kommit på avvägar på grund av ett dataintrång ersätter försäkringen hjälp med att uppfylla de lagstadgade notifieringskrav som åligger företaget.

Geografiskt område

Försäkringen gäller i hela Norden.

Försäkringsbelopp och självrisk

  • Försäkringsbelopp: Standardbeloppet är 5 MSEK, men beloppet går att justera efter behov.

  • Självrisken är 10 000 SEK per skadehändelse. Karenstiden för avbrott är 24 timmar.