Hoppa till innehållet
Fasaden på tre olika fastigheter

Fastighets­försäkring

Vi ser till att du har ett fullgott skydd, oavsett om fastigheten rymmer bostäder, kontor eller någon annan typ av verksamhet.

Skydda företagets fastigheter

Omfattande grundskydd

Alltid skydd mot brand-, vatten-, inbrotts- och naturskador.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring på 10 000 000 kr ingår.

Flexibel

Få en skräddarsydd lösning med tilläggsförsäkringar.

Vad försäkringen omfattar

Grundskydd

Egendomsförsäkring

Ersätter skada på egendom vid exempelvis brand-, inbrotts- eller vattenskada.

Ansvar

Om någon kräver er på skadestånd utreder vi bland annat om skadeståndsskyldighet föreligger samt betalar ut ett eventuellt skadestånd.

Avbrottsförsäkring

Om ni skulle råka ut för en ersättningsbar egendomsskada så kan ni få hjälp från den här försäkringen. Försäkringen ersätter till exempel hyresförlust och extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Tillägg

Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om den försäkrade råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Maskinförsäkring

Genom denna försäkring kan ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada genom inre orsak på byggnad och till byggnad hörande anläggningar och system så som ventilation, värme och el etc.

Sanering

Försäkringen gäller för kontor och bostäder och ersätter sanering av fastigheten vid skadedjursangrepp.

Skadeståndsgaranti

Försäkringen ersätter skada som hyresgäst eller bostadsrättshavare är skadeståndsskyldig för och som kan ersättas enligt Gjensidiges ansvarsförsäkring för privatperson.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Välj själv vilket förmedlarbolag du föredrar
Innerstadsgata kantad av grönskande träd

Försäkring för bostadsrättsförening?

Läs om vår försäkring skräddarsydd för bostadsrättsföreningar med bl a styrelseansvar och ersättning för skada efter hyresgäst eller bostadsrättshavare