Hoppa till innehållet

Hjullastare, grävare och övriga maskiner

Trafikförsäkringen ersätter enbart skador på annans egendom och på personer i och utanför fordonet. Halvförsäkringen ger ett bättre skydd och innehåller brand, glas, stöld och skadegörelse. I helförsäkringen ingår även vagnskada.

Vi kan fordon

2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss. Oavsett hur eller vad du kör har vi en försäkring för dig och ditt fordon.

Nöjda kunder

9 av 10 företagskunder som har drabbats av skada ger vår skadehantering högt betyg.

Skydda företagets maskiner

  • Tillägg för avbrott, 45 dagar
  • Snabb hjälp vid skada
  • Möjligt att teckna Avbrott Plus  - endast en dags karens om du har åkarförsäkring

Om du har olika sorters fordon kan vi sätta ihop ett skräddarsytt upplägg, ett så kallat vagnparksavtal.

En försäkring anpassad efter ditt företags behov
Vilken försäkring passar dig?

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafik

Halv

Hel

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafik

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Kris

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Glasruta

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats. Om du reparerar rutan istället för att byta ut den betalar du ingen självrisk.

Förarens lösöre

Försäkringen gäller om fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller stöld. Försäkringen ersätter förarens personliga lösöre - dock inte pengar eller andra värdehandlingar.

Rättsskydd fordonet

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörningar eller andra singelolyckor.

Tillägg

Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg, du kan läsa mer om dem nedan.

Avbrott

Ersättning lämnas om maskinen inte har kunnat användas på grund av ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada. Karenstiden är 5 arbetsdagar.

Åkarförsäkring

Denna försäkring består av ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring – företag, egendomsförsäkring och oljeskadeförsäkring.

Om du har åkarförsäkring kan du teckna avbrott plus med karens på 1 arbetsdag.

Förarolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare om han eller hon skadas vid en trafikolycka.

Trafikolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Trygg försäkring för företagets maskiner