Reklam, PR och marknadsföring

Försäkringen är anpassad för er som jobbar med reklam, PR och marknadsföring. I grundskyddet ingår egendomsskydd, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd.

Vad försäkringen omfattar

Här nedan ser du vad som ingår i grundskyddet samt vilka tilläggsförsäkringar du kan välja. Det branschspecifika tillägget är en försäkring som vi alltid brukar rekommendera våra kunder inom denna bransch.

Grundförsäkring Branschtillägg Övriga tillägg 
Egendom Ren förmögenhetsskada Förmögenhetsbrott
Avbrott   Överfallsförsäkring
Ansvar   Tjänsteresa
Rättsskydd   Kollektiv olycksfallsförsäkring
    Krisförsäkring
    Mediahantering
    Sjukavbrott
Till försäkringsvillkoren