Hoppa till innehållet

Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av era rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om ni hamnar i tvist. Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvis avvisats.

Så här går det till

Vilka dokument behöver bifogas till anmälan?

 • En beskrivning av tvisten.
 • Underlag som visar framställt krav och bestridande.
 • Ombudsfullmakt.
 • Om ni inte haft försäkring hos oss de senaste två åren behöver vi också en bekräftelse om gällande försäkring från tidigare försäkringsgivare.
 • Ni anlitar juridiskt ombud. Ni väljer själv den ni tror kan företräda er på ett bra sätt. En förutsättning är att ombudet är kvalificerad i tvistefrågan som sådan, vanligtvis en jurist eller advokat.
 • Ert ombud ansöker om att utnyttja rättsskyddet i er försäkring.
 • Vi ställer kompletterande frågor till ert ombud.
 • Vi meddelar beslut.
 • När tvisten är avslutad så skickar ert ombud in en slutredovisning till oss.
 • Vi betalar ut den ersättning ni har rätt till direkt till ert ombud och ni betalar mellanskillnaden som oftast utgörs av er självrisk.

Vanliga frågor och svar om rättsskyddet

Det som kan ersättas är

 • Ombudskostnader enligt den rättshjälpstaxa som domstolsverket satt för det år tvisten avslutats. Ni kan läsa mer om timkostnadsnormen på Domstolsverkets hemsida här
 • Rättegångskostnader som ni genom lagakraftvunnen dom ålagts att ersätta motparten.
 • Utredningskostnader som ert ombud beställt och som varit nödvändiga för tvisten upp till tecknat belopp i er försäkring. Kostnader för sakkunniga ersätts enbart om kostnaderna på förhand har godkänts av Gjensidige.

Ersättning betalas från tvistedatum, dvs. när framställt krav bestridits helt eller delvis.

Typiska tvister som omfattas är:

 • fordringstvist
 • fel i utfört arbete.

Typiska tvister som inte omfattas är

 • arbetstvister – tvist med nuvarande eller förutvarande arbetstagare/arbetsgivare
 • småmål – tvister om kapitalbelopp som understiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet bestäms av SCB och nuvarande belopp hittar ni på deras hemsida här.