Ansvarsskada

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till oss så snart som möjligt.

Relaterat innehåll

Anmäl ansvarsskada

1. Fyll i och skicka in skadeanmälan ansvar till oss.
2. Kontakta vår skadeavdelning om du har några frågor.