Drabbad av skadedjur?

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex.

Relaterat innehåll

Anmäl skada orsakat av skadedjur

Kontakta Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Anticimex
Telefon 075-245 10 00
www.anticimex.se 

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se