Navigation, sök och inloggning

d0debb

Autogiro

Autogiro är ett lätt och bekvämt sätt att betala din försäkringspremie. Premien betalas alltid i tid och du slipper hålla reda på räkningar och förfallodagar. Vi tar ingen faktureringsavgift eller extra avgift bara för att du delar upp din betalning månadsvis.

Tänk på att om du har fler försäkringar hos oss och väljer autogiro så gäller betalsättet för alla dina försäkringar.

Anslut dig till autogiro

Hur gör jag för att betala via autogiro?

  • Vår hemsida – om du har en e-legitimation anmäler du enklast via länken här.
  • Internetbank – ansök direkt hos din egen internetbank. Obs! Anslut dig till båda mottagarna som benämns "Gjensidige Forsikring". Som betalarnummer anger du ditt kundnummer.
  • Skicka in ansökan – fyll i den ansökan som du fick hemskickad tillsammans med försäkringsbrevet när du tecknade din försäkring. 

När din bank godkänt ditt kontonummer är du klar att faktureras via autogiro. Dragning sker därefter månadsvis tills annat informeras, till exempel om du gör ett tillägg i din försäkring så meddelas du om förändringen innan nytt belopp dras.

Varför godkändes inte mitt autogiro?

För att ditt autogiro ska bli godkänt krävs det att bankkontot står på samma person som försäkringen. Om du har ett gemensamt bankkonto bör du också kontrollera med din bank att kontot är godkänt för autogiro för dig som försäkringstagare. Du bör också kontrollera kontonumret, till exempel använder Swedbank en checksiffra (den 5:e siffran). 

När dras pengar från mitt konto om jag betalar månadsvis via autogiro?

Vi drar pengarna den 1:a varje månad. Om dragningsdagen infaller en helgdag sker dragningen första bankdagen efter helgdagen. Om det saknas pengar för månadsbetalningen på dragningsdagen görs det automatiskt nya försök de efterföljande två dagar.

Varför är beloppet högre den första dragningen?

Beloppet bestäms av försäkringsperiod. Om du t ex har en ny försäkring som startar mitt i en månad kan alltså den första autogirodragningen vara på ett högre belopp.

Varför står det Gjensidige Norge på betalningen från mitt bankkonto?

Vi är en del av en större koncern med ett norskt moderbolag och därför kan betalningsmottagaren komma att benämnas som Gjensidige Norge.

Om jag inte vill betala via autogiro, hur kan jag betala då?

Du kan betala dina försäkringar helår- eller halvårsvis via faktura. Det tillkommer 30 kr i fakturaavgift om du väljer fakturabetalning.