Vattenskoter

  • Gäller i hela Norden
  • Gäller både på land och i sjön
  • Ersätter skada vid transport och uppläggning

Vattenskoterförsäkringen gäller vid färd till sjöss i Norden om du råkar ut för en skada som t ex grund- eller sammanstötning. Den täcker även för eventuell skada vid uppläggning och transport samt vid brand eller stöld. För ett ännu starkare skydd erbjuder vi till tilläggsförsäkringar.

Relaterat innehåll

Vattenskoterförsäkringen gäller vid färd till sjöss i Norden om du råkar ut för en skada som t ex grund- eller sammanstötning. Den täcker även för eventuell skada vid uppläggning och transport samt vid brand eller stöld. För ett ännu starkare skydd erbjuder vi till tilläggsförsäkringar.