Vattenskoter

Vattenskoterförsäkring

Vattenskoterförsäkringen gäller vid färd till sjöss i Norden om du råkar ut för en skada som t ex grund- eller sammanstötning. Den täcker även för eventuell skada vid uppläggning och transport samt vid brand eller stöld. För ett ännu starkare skydd erbjuder vi till tilläggsförsäkringar.