ATV-försäkring

ATV-försäkring

Vilken försäkring som passar dig bäst beror på hur och var du använder din ATV. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du antingen välja en halvförsäkring, som bland annat täcker glasskador, stöld, brand och maskinskada – eller en helförsäkring som också ger ersättning vid vagnskada på grund av olycka.