ATV-försäkring

Vi erbjuder dig en specialanpassad försäkring för ditt ATV-fordon. Vår försäkring omfattar också vagn, kälke och plogblad som du har till din ATV samt personlig skyddsutrustning.

Teckna en ATV-försäkring som passar dina behov

Vilken försäkring som passar dina behov bäst, beror t ex på hur och var du använder din ATV. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du antingen välja en halvförsäkring, som bland annat täcker glasskador, stöld, brand och maskinskada – eller en helförsäkring som också ger ersättning vid vagnskada till följd av olycka eller liknande.

Få en översikt över de moment som ingår i sammanställningen här intill.

Försäkring utan besvär

Vi strävar alltid efter att erbjuda enkla försäkringslösningar, vilket bland annat speglas i vår årsförsäkring för ATV, som innebär att du slipper ställa av och på ditt ATV-fordon i trafikregistret.

Årsförsäkringens premie beräknas efter säsong, så en större del av premien förbrukas på sommaren och en mindre del på vintern.

Detta täcker trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen täcker:

 • Personskada på förare av andra fordon
 • Personskada på passagerare och medtrafikanter
 • Materiell skada på annans egendom

Detta täcker halvförsäkringen

Med vår halvförsäkring för ATV får du möjlighet till ersättning vid:

 • Brand
 • Stöld 
 • Glasskador
 • Bärgning till verkstad eller hämtning av stulet fordon
 • Maskinskada; skada eller fel på en mängd komponenter
 • Behov av rättshjälp i samband med eventuella juridiska tvister

Detta täcker helförsäkringen

Med en helförsäkring, där även vagnskadeförsäkring ingår, får du utöver det som ingår i halvförsäkringen även skydd för om ditt ATV-fordon skadas i t ex en trafikolycka eller på grund av någon annan yttre händelse.

Helförsäkringen gäller även för skada genom

 • trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, t.ex. vid kollision, dikeskörning eller ett fallande föremål
 • uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående

Relaterat innehåll

Teckna en ATV-försäkring som passar dina behov

Vilken försäkring som passar dina behov bäst, beror t ex på hur och var du använder din ATV. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du antingen välja en halvförsäkring, som bland annat täcker glasskador, stöld, brand och maskinskada – eller en helförsäkring som också ger ersättning vid vagnskada till följd av olycka eller liknande.

Få en översikt över de moment som ingår i sammanställningen här intill.

Försäkring utan besvär

Vi strävar alltid efter att erbjuda enkla försäkringslösningar, vilket bland annat speglas i vår årsförsäkring för ATV, som innebär att du slipper ställa av och på ditt ATV-fordon i trafikregistret.

Årsförsäkringens premie beräknas efter säsong, så en större del av premien förbrukas på sommaren och en mindre del på vintern.

Detta täcker trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen täcker:

 • Personskada på förare av andra fordon
 • Personskada på passagerare och medtrafikanter
 • Materiell skada på annans egendom

Detta täcker halvförsäkringen

Med vår halvförsäkring för ATV får du möjlighet till ersättning vid:

 • Brand
 • Stöld 
 • Glasskador
 • Bärgning till verkstad eller hämtning av stulet fordon
 • Maskinskada; skada eller fel på en mängd komponenter
 • Behov av rättshjälp i samband med eventuella juridiska tvister

Detta täcker helförsäkringen

Med en helförsäkring, där även vagnskadeförsäkring ingår, får du utöver det som ingår i halvförsäkringen även skydd för om ditt ATV-fordon skadas i t ex en trafikolycka eller på grund av någon annan yttre händelse.

Helförsäkringen gäller även för skada genom

 • trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse, t.ex. vid kollision, dikeskörning eller ett fallande föremål
 • uppsåtlig skadegörelse av någon utomstående

Välj ATV-försäkring

Nedanstående omfattningsalternativ erbjuder vi för din ATV.

Läs mer om vad som ingår.

 Trafik­försäkringHalv­försäkringHel­försäkring
Personskador på förare, passagerare och med­trafikanter   
Skador på annans egendom   
Brand   
Stöld   
Glas   
Bärgning/hämtning   
Räddning*   
 Maskinskada   
 Rättsskydd   
Vagnskada   

 *Räddning gäller för vägregistrerade fordon.

Mer om ATV-försäkringen

I dokumentet förköpsinformation här nedan kan du ta del av en sammanfattning av försäkringens innehåll, självrisker etc. Läs gärna igenom denna innan du tecknar försäkringen. Skador ersätts alltid enligt gällande försäkringsvillkor. 

Förköpsinformation 

Fullständiga villkor gällande från 2016-09-01

Kontakta vår kundservice för en offert eller vid frågor

Telefon 0771-326 326
Fax 08-753 61 71 

Öppettider

Måndag - fredag: 08.30-16.00
Helger: stängt

Skriv till oss