Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Jämför våra bilförsäkringar

Vilken försäkring passar dig? Det beror förstås på vilken bil du har och hur du kör. Här kan du enkelt se vad våra olika bilförsäkringar innehåller och jämföra. Är du osäker, tveka inte att kontakta kundservice på 0771-326 326.

Beräkna ditt pris

Hur väljer jag bilförsäkring?

Rätt bilförsäkring är helt avgörande när du drabbas av skador på din bil. Vi på Gjensidige har många års erfarenhet av att sätta samman bilförsäkringar anpassade efter dina och din bils behov.

Våra bilförsäkringar

 TrafikHalvHalv PlusHelHel plus

Har du halvförsäkring eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/mån. Här ingår trafikolycksfallsförsäkring, assistans- och hyrbilsförsäkring samt försäkring som helt eller delvis ersätter din självrisk vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Ska du köpa en begagnad bil? Kika på våra tips att tänka på innan köp av begagnad bil för att slippa onödiga kostnader när du tecknar bilförsäkring.

Trafik     
Brand     
Stöld     
Glasruta     
Räddning     
Kris     
Rättsskydd     
Maskinskada     
Allrisk     
Vagnskada     
Pluspaketet     

Vad betyder försäkringsmomenten?

Vagnskada
Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

Allrisk
Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du får en plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilen och för stöld eller förlust av bilnyckel.

Maskinskada
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik.

Rättsskydd
Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Kris
Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Räddning
Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Glasruta
Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det.

Stöld
Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Brand
Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Trafik
Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.