Gjensidige Bilförsäkring - Pluspaketet

Publicerade: 9.4.2021  |  Senast uppdaterad: 26.5.2021

Vårt Pluspaket är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Då är du försäkrad mot mesta som kan hända längs vägen. Försäkringen täcker bland stöld och motorskador till nyckelförlust och feltankning. Dessutom ingår assistans vid till exempel driftstopp och punktering. Pluspaketet kostar 99 kr per månad. 

Pluspaketet innehåller följande tillägg: 

Hyrbilsförsäkring (för personbil och lätt lastbil)

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet, råkar ut för en vagn- eller maskinskada eller om du råkar skada inredningen i bilen eller tankar fel drivmedel.

Skadegörelse

Innebär reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel att du får dina däck sönderskurna, får lacken repad eller att någon slår sönder din ruta. Gäller om du har en vagnskadeförsäkring hos Gjensidige (helförsäkring) alternativt vagnskadegaranti.  

Djurkollision

Om du krockar med ett djur och din bil skadas kan du få reducerad självrisk. Fordonet behöver ha en vagnskadeförsäkring hos Gjensidige (helförsäkring) eller vagnskadegaranti. Krockar du med ett vilt djur skall polisanmälan bifogas när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver endast ägaren informeras.

Assistans

Innebär att du får hjälp med:

  • bärgning till av Gjensidige anvisad verkstad om personbilen, lätta lastbilen eller husbilen är yngre än 17 år
  • reparation på plats
  • däckbyte vid punktering
  • transport av drivmedel
  • låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen
  • tre dagars fri hyrbil

Assistans gäller utan självrisk.

Parkeringsskada

Ersätter den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadat av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver för att kunna få ersättning visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken.

Trafikolycksfall

Lämnar ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare. 
Försäkringen gäller inte vid olyckor där:

  • fordonet är stulet
  • om föraren är skyldig till rattfylleri eller medverkat till rattfylleri
  • om skadan/trafikolyckan uppkommer under tävlingsliknande former
  • om skadan/trafikolyckan sker och föraren inte har det körkort som krävs för att köra fordonet