Uthyrningsförsäkring

Försäkringen gäller för uthyrning av försäkrad bostad, del av bostad eller uthus. Vad som hyrs ut framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller endast för uthyrning till privatperson om inte annat anges i försäkringsbrevet. För att försäkringen skall gälla krävs att hyresgästen har en gällande hemförsäkring.

Försäkrad egendom

Försäkringen gäller för lösöre som du äger, hyr eller lånar som är placerade i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad
• Brand eller liknande
• Läckage

Uthyrningsförsäkringen kan även lämna ersättning får låsbyte i de fall nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Om du har Bostadsrättsförsäkring och Uthyrningsförsäkring utökas även högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall med ytterligare 25 000 kr. 

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har vi avtalat om förhöjd självrisk gäller i stället denna.

Relaterat innehåll

Försäkrad egendom

Försäkringen gäller för lösöre som du äger, hyr eller lånar som är placerade i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt privata bruk eller din hyresgästs privata bruk.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen kan lämna ersättning vid skada på försäkrad egendom vid bland annat

• Stöld och skadegörelse i bostad
• Brand eller liknande
• Läckage

Uthyrningsförsäkringen kan även lämna ersättning får låsbyte i de fall nycklar inte återlämnas vid hyrestidens slut. Om du har Bostadsrättsförsäkring och Uthyrningsförsäkring utökas även högsta ersättningsbelopp för hyresbortfall med ytterligare 25 000 kr. 

Självrisk

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har vi avtalat om förhöjd självrisk gäller i stället denna.

Tips till dig som vill hyra ut din bostad

  • Uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
  • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
  • Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
  • Märk dina saker på lämpligt sätt. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de lättare spåras tillbaka till dig.  
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I den ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett avtal där det framgår vad som gäller kring städning och inventarier etc. 
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. 
  • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Det kan vara olagligt annars.
  • Din tillfälliga hyresgäst bör ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad.