Försäkring för moped klass 1 - även kallad EU Moped

Publicerade: 17.3.2021  |  Senast uppdaterad: 29.4.2021

Vilken mopedförsäkring passar dig? Det beror förstås på vilken moped du har och hur du kör. Här kan du läsa mer om moped klass I och vad som gäller. Teckna en försäkring hos oss på Gjensidige idag så är du klar för att säkert rulla ut på vägen. 

Vad är en moped klass I?

Moped klass 1 är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/timmen. Moped klass 1 ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara minst trafikförsäkrad för att få köras.

Krav på hjälm

Du måste ha hjälm när du kör moped. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Vart får de köras?

Moped klass 1 skall i första hand köras på vägrenen och i andra hand på körbanan. Du får inte köra i körfält för linjetrafik, i cykelfält, på cykelbanor eller på motorvägar och motortrafikleder.

Hur skall de parkeras?

För moped klass 1 gäller samma regler som för bil. Du får alltså inte parkera på till exempel gång- eller cykelbanor. En moped klass I får parkeras på parkeringsplatser med tilläggstavla Motorcykel.

Krav på moped klass 1

Körkortskrav: Ja.
Registreringsskylt: Ja
Kontrollbesiktning: Nej
Fordonsskatt: Nej
Trafikförsäkring: Ja
Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 45 km/tim
Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross
Passagerare: En, om det finns avsedd och registrerad plats
Köra på cykelbana: Nej

Jämför mopedförsäkring

 TrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
Trafik   
Brand   
Stöld   
Glas   

Räddning

   
Rättsskydd   
Krishjälp   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Yttre påverkan    

Vad betyder försäkringsmomenten?

Kollision
Om du tecknar en helförsäkring för din moped är du försäkrad vid kollision med andra fordon, byggnader eller liknande.

Dikeskörning
Helförsäkringen täcker även skador som uppkommit vid en olycka, som t ex om du kör i diket.

Vältning
Skador som uppkommit för att din moped har vält täcks av helförsäkringen.

Yttre påverkan
Helförsäkringen täcker också skador som uppkommit genom yttre påverkan, dvs skadegörelse.

Räddning
Räddningsförsäkringen gäller för person- och fordonstransporter om du på resa råkar ut för en olycka eller ett driftstopp.

Rättsskydd
Gäller för tvistemål, som kan prövas i tingsrätt och för vissa brottmål. Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader upp till 250 000 kr.

Krishjälp
Försäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du utsatts för psykisk ohälsa till följd av en trafikolycka eller ett rån. Försäkringen omfattar även passagerare.

Glas
Försäkringen gäller för skador på mopedens glasrutor, även plexiglas.

Stöld
Försäkringen gäller vid stöld eller stöldförsök av din moped.

Brand
Försäkringen gäller vid brand eller kortslutning.

Trafik
Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte kör, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din moped.