Hoppa till innehållet
Två män som går ned för en trappa på ett kontor

Fakta om Gjensidige

Här får du veta hur Gjensidige i Norge och Sverige hänger ihop och vi berättar också lite mer detaljerat kring koncession och tillsyn.

Konsumentkontakt

Ring oss på 0771-326 326 eller skicka e-post till info@gjensidige.se.

Besöksadress: Kungsgatan 47 B, Stockholm

Om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384.

Postadress:Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filialBox 3031103 61 Stockholm

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, är en filial till Gjensidige Forsikring ASA med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Koncession och tillsyn

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet och har beviljad koncession för en rad försäkringstyper. Läs mer om Finanstilsynet här.

Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Läs mer om Finansinspektionen här.

Kontakt Finansinspektionen:Finansinspektionen, Box 6750,113 85 StockholmTel: 08-787 80 00

Ett barn som skjuter ett skott på en hockeyrink

Vi älskar idrott!

Gjensidige är partner till Svensk ishockey och Svensk handboll. Det betyder att vi sponsrar vissa delar, men även försäkrar dig som utövar någon av sporterna. Vårt idrottsengagemang grundar sig på att vi vill stå bakom ett aktivt liv med gemenskap, tävling och träning oavsett ålder, kön eller nivå.