Hoppa till innehållet
Rolexklocka armbandsur

Fler av de som tycker försäkringen är för dyr ser försäkringsbedrägeri som okej

De flesta har koll på att det är olagligt att överdriva förlustvärdet i skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, men elva procent av svenskarna anser att det är helt okej och något som försäkringsbolagen räknar med.

Bland dem som anser att hemförsäkringen är överprisad anser hela 20 procent att det inte är att räkna som bedrägeri att krydda skadeanmälan. Det visar en ny undersökning som vi har utfört i samarbete med Kantar Sifo. 

Försäkringsbedrägeri förknippas nog ofta med att medvetet förstöra sin egendom för att få ut värdet via försäkringen. Men det räknas också som bedrägeri att anmäla något som försvunnet eller skadat trots att det inte är det eller att överdriva värdet på det som har förlorats.

– Det händer tyvärr ibland att skadeanmälan till försäkringsbolaget kryddas i syfte att få mer ersättning i efterhand. Det är olagligt och kan i vissa fall leda till fängelse, säger Markus Ljungblad, skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Majoriteten av svenskarna, 78 procent, anser att det är bedrägeri att krydda skadeanmälan till sitt försäkringsbolag. Men elva procent tycker att det är okej att lägga till eller överdriva förlustvärdet till försäkringsbolaget och att det är något som försäkringsbolagen nog räknar med. Det visar en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

– Det är positivt att så många anser att det här är att klassa som bedrägeri, men också nedslående att en så pass stor procentandel anser att det är ett okej agerande. För det stämmer inte alls att vi som försäkringsbolag räknar med det, vår utgångspunkt är snarare att vi litar på vår kund. Vårt fokus ska vara att ge god service, inte att kontrollera anmälningar och vi vill inte heller ge våra kunder en upplevelse av att vi ifrågasätter vilket värde de har förlorat. Det som är tråkigt är att försäkringsbedrägerier i slutändan drabbar alla kunder eftersom de leder till ökade kostnader för försäkringsbolagen som i förlängningen ger dyrare försäkringar, säger Markus Ljungblad.

De som är missnöjda med priset på hemförsäkringen är överrepresenterade bland dem som inte anser att det är att räkna som bedrägeri att krydda sin skadeanmälan. Hela 20 procent, av de som inte upplever sin hemförsäkring som prisvärd anser inte heller att det är bedrägeri att lägga till extra förlustvärde. Den inställningen är därmed dubbelt så vanlig i den grupp som är missnöjda med priset, jämfört med inställningen hos svenskarna i allmänhet.

– Den som tycker att hemförsäkringen är för dyr kanske ser kryddandet som en möjlighet få tillbaka lite av de inbetalade försäkringspremierna. Men försäkringsidéen bygger ju på att man som försäkringskund delar sin risk med en större grupp över tid. Den som har oturen att drabbas av en omfattande skada, som exempelvis att huset brinner ner, befinner sig i en otroligt jobbig situation som ofta omfattar långt mer än det ekonomiska perspektivet. Men den personen får troligen ut mer ekonomisk ersättning än den som har turen att inte drabbas av någon skada alls. Kruxet är att det ju inte går att förutse vem som kommer att drabbas av en skada eller inte och det är därför det är så viktigt att skydda sig genom en bra försäkringslösning, säger Markus Ljungblad.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande undersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden rörande försäkring.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Till Pressrummet