Hoppa till innehållet
Elsparkcykel

Sju av tio svenskar oroliga över att det saknas promillegräns

Det är inte olagligt att cykla på elsparkcykel med promille i blodet, reglerna är desamma som för vanliga cyklar. Samtidigt förekommer elsparkcyklar alltmer frekvent i skadestatistiken och nu uppger 72 procent av svenskarna att de känner en oro över att det inte finns någon promillegräns gällande just elsparkcyklar. Det visar en ny undersökning*.

Antalet olyckor förknippade med elsparkcyklar har ökat kraftigt under de senaste åren enligt Transportstyrelsen. Statistiken visar också att majoriteten av de olyckor som involverar elsparkcyklar är vanligast förekommande i storstäderna och att de inträffar oftast på kvällar, nätter och under helger.

– Elsparkcyklar har blivit ett populärt fordon. Det är ett snabbt och bekvämt transportmedel och om alternativet är att köra bil, är det dessutom miljövänligt. Men det viktiga är ju att alla ska nå dit de ska tryggt och säkert, både elsparkscyklister och andra medtrafikanter. Det är allvarligt att så många skadas och det finns flera saker att tänka på för att minska antalet skador, som exempelvis att inte vara flera på samma cykel, ha hjälm på sig och att inte ta elsparkcykeln om man är berusad, säger Markus Ljungblad, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Det är dock en relativt stor andel av svenskarna som har använt en elsparkcykel efter att de har druckit. En femtedel (20 procent) uppger i en ny undersökning* att de själva gjort det någon gång och på frågan om hur vanligt man tror att det är så uppger de svarande i undersökningen att de tror att 50 procent av alla elsparkcykelförare har kört onyktra vid minst ett tillfälle.

– Jag hoppas verkligen att den gissningen är grovt överskattad. Men det faktum att olyckorna med elsparkcyklar ofta sker under kvällstid och helger kan vara ett tecken på att det tyvärr är flera som kör elsparkcykel trots att de har druckit alkohol, säger Markus Ljungblad.

Undersökningen visar också att så många som 72 procent av svenskarna är oroliga över att inte finns en promillegräns för elsparkcyklar.

– Jag förstår den oron. Alkohol försämrar reaktionsförmågan och man tenderar att bli mer riskbenägen. Inget av det är lämpligt när man framför ett fordon, alldeles oavsett vilket fordon det är. Som det ser ut idag klassas elsparkcyklar med upp till 250 watt och en maxhastighet på 25 kilometer i timmen som cyklar av Transportstyrelsen. Det finns dock en pågående utredning angående EU-direktiv för både elcyklar och elsparkcyklar och det blir spännande att se vad man kommer fram till där. Intressant att notera är att man i Italien redan har infört obligatorisk hjälm för elsparkcyklar, förbud att köra på vissa vägar, samt obligatoriska blinkers. I Danmark är elsparkcyklar trafikförsäkrings-pliktiga. Det vore positivt om Sverige gick mot samma riktning, säger Markus Ljungblad.

Tänk på det här om du ska ta en tur med en elsparkcykel:

  • Ha alltid hjälm och skjutsa aldrig någon annan
  • Kör inte på trottoarer och kör inte alls om du druckit alkohol
  • Följ trafikreglerna och visa hänsyn till medtrafikanterna
  • Se till att ha reflex om det är mörkt och använd blinkers
  • Säkerställ att du har en försäkring om olyckan skulle vara framme
  • Parkera elsparkcykeln så att den inte hindrar framkomligheten för andra

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en undersökning som bygger på intervjuer med drygt 1100 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Till Pressrummet