Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Väg sedd från framsätet bakom ratten

Bilförsäkring – få vet vad som händer om de kör för långt

Försäkringsbolagen ber den som försäkrar en bil att uppskatta hur långt bilen körs per år, men bara åtta procent av bilförarna vet precis vad konsekvensen kan bli om man överskrider den angivna sträckan. Samtidigt uppger en tredjedel i en ny undersökning* att de någon gång har kört längre än det som är överenskommet.

När en bil ska försäkras behöver försäkringsbolaget information om hur lång sträcka bilföraren uppskattar att bilen kommer att köras per år.

– Det är information som vi från försäkringsbolagets sida behöver för att göra en bedömning av risken. Ju längre en bil körs per år, desto större är risken att bli involverad i en olycka, eller drabbas av annan skada. Vi vill veta det för att kunna räkna ut hur mycket priset på försäkringen bör vara i förhållande till den risk som vi som åtar oss när vi försäkrar bilen, säger Markus Ljungblad, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring. 

Sveriges bilister har överlag bra koll på den maximala körsträcka per år som de har angett till sitt försäkringsbolag i samband med att de tecknat en bilförsäkring. I en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har utfört i samarbete med Kantar Sifo är det bara fyra procent som uppger att de inte vet vilken körsträcka de har angett. Samma undersökning visar dock att en tredjedel (33 procent) av bilisterna har överskridit den överenskomna körsträckan och ytterligare sju procent svarar att de inte vet om de har kört längre eller inte.

– Det är positivt att så många är medvetna om vilken körsträcka de har angett till sitt försäkringsbolag, men det är intressant att det är så många som överskrider den sträckan. Det kan tyda på att man har underskattat hur mycket man kör bil, men det kan också vara så att man kanske har åkt på en längre bilsemester som drar upp den totala körsträckan för ett specifikt år. Ett annat skäl kan vara att man har flyttat eller bytt jobb och då har börjat bilpendla till en annan stad. I det fallet kommer man snabbt över den tidigare uppskattade körsträckan. Men oavsett vad som gör att sträckan överskrids är det bra att komma ihåg att informera försäkringsbolaget om det och det går också att ändra körsträckan utifrån det nya körmönster man har, säger Markus Ljungblad.

Om man systematiskt överskrider den angivna körsträckan kan det få konsekvenser om man drabbas av en skada. Men det är bara åtta procent av de svenska bilisterna som vet precis vad som sker om de kör längre än den sträcka de angett till försäkringsbolaget. Drygt en tredjedel, 35 procent, vet ungefär vad som händer, 28 procent är ganska osäkra och 29 procent uppger att de inte alls vet vad konsekvensen av att köra för långt kan bli.

– Det är intressant att det är så pass många som överskrider sträckan, samtidigt som det är få som är helt säkra på vad det kan leda till. Vi har generellt sett förståelse för att det är lätt hänt att sträckan något år blir lite längre, men det är inte så bra om den konstant överskrids från år till år. Det kan då i värsta fall påverka bedömningen av ersättningen om man drabbas av en skada, eftersom försäkringsbolaget då kan anse att man som kund lämnat så kallade oriktiga uppgifter. Därför är det alltid bra att ha en öppen kommunikation med sitt försäkringsbolag, säger Markus Ljungblad.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande undersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden rörande försäkring.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.

Till Pressrummet