Hoppa till innehållet
Interiör på nya säljcentret i Gävle

Gjensidiges nya säljcenter i Gävle har öppnat

Strax före sommaren beslutade Gjensidige om att expandera och öppna ett helt nytt säljcenter i Gävle, med syfte att ytterligare förstärka distributionskraften inom Privat. Från och med nu är driften på centret igång.

Satsningen på ett helt nytt säljcenter i Gävle går i linje med Gjensidige Sveriges långsiktiga strategi.

– Vi har ambitiösa tillväxtambitioner för den svenska verksamheten och vårt nya säljcenter i Gävle är en viktig del i att öka vår distributionskraft. Det ska vi göra genom att måna om våra kunder och möta kunderna i de kanaler de efterfrågar. Det kan handla om att erbjuda goda digitala alternativ eller att erbjuda personliga möten med våra kompetenta försäkringsrådgivare. Det känns oerhört kul och spännande att vi går live idag. Jag hoppas också att vi genom den här satsningen ska bidra till en ökad konkurrens på den svenska marknaden, säger Cathrine Holter Saxeböl, som är chef för Privat.

Totalt har 23 stycken nya medarbetare anställts på det nya säljcentret i Gävle. Även om alla är har god erfarenhet sedan tidigare, har det under de senaste veckorna varit fokus på onboarding och utbildning för att säkra en optimal kundupplevelse i sann Gjensidigeanda.

– Det är otroligt positivt för oss på Gjensidige att vi har lyckats attrahera och rekrytera ett helt team som har så pass hög kompetens och så lång samlad erfarenhet av försäkringsbranschen, som våra nya kollegor i Gävle har. Nu har vi precis genomfört en intensiv onboarding med omfattande utbildningar för att säkra att vi levererar det vi kallar Gjensidigeupplevelsen, som innebär att vi månar om våra kunder och erbjuder en unikt god kundupplevelse. Alla här är oerhört taggade och redo att sätta igång arbetet med att börja hjälpa Gjensidiges befintliga kunder och komma i kontakt med framtida potentiella kunder. Nu ska vi börja leverera på de tillväxtplaner som Gjensidige har för den svenska verksamheten, säger Madeleine Franklin, som är chef för säljcentret i Gävle.

På kort tid har nya lokaler hittats, helt nya medarbetare rekryterats och omfattande onboarding för att säkra högsta kvalitet på kundleveransen hållits.

– Vi hade en mycket ambitiös vision och plan för det här projektet med att starta ett helt nytt säljcenter i en, för vår del, helt ny stad. Den visionen har vi lyckats leverera! Vi har lyckats tack vare den fina kultur vi har på Gjensidige med väldigt gott internt samarbete, snabba beslutsprocesser och en agil arbetsstruktur där det finns en hög flexibilitet kring att kunna stötta och hjälpa varandra kring olika projekt. Det här är Gjensidiges första renodlade säljcenter i Sverige och i förberedelserna har det också varit en fördel att vi tillhör en stor och stabil koncern som har välfungerande säljcenter sedan länge. Våra norska kollegor har bidragit med värdefull kunskap och inspiration. Nu är vi glada över att kunna starta verksamheten på riktigt, säger Karin Niklasson, som ansvarat för projektet med att starta upp säljcentret i Gävle.

Vill du veta mer?

I vårt pressrum finner du alla pressmeddelanden från Gjensidiges svenska avdelning, koncernens presskontakter samt kontaktinformation till pressjouren för Sverige.