Hoppa till innehållet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Visita Försäkringen® - branschens ledande försäkring för dig som är medlem i Visita

Försäkringen är unikt anpassad till besöksnäringens förutsättningar. Därför omfattar den mer och innehåller avsevärt bättre villkor än en traditionell företagsförsäkring.

Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd

Frågor om Visita Försäkringen?

Ring Gallagher på 031-40 53 70 eller mejla se.gbg.visita@ajg.com

Vad händer om du tvingas stänga i flera dagar – eller veckor? Om en gäst blir bestulen hos dig? Eller om du drabbas av en rejäl vattenskada i köket? Ett professionellt och effektivt försäkringsskydd handlar om att förstå din bransch och de kritiska delarna i just din verksamhet. När en skada sker handlar det inte bara om att betala ut pengar, utan att stötta dig genom hela förloppet för att snabbt få igång verksamheten igen på bästa sätt.

Visita och Gallagher har i samverkan med Gjensidige (försäkringsgivare) utvecklat en helhetslösning som tar hänsyn till hela ditt företag. Ett förmånligt erbjudande som omfattar allt från skydd för din verksamhet och dina gäster, till dina anställda och företagets tillgångar. En medlemsförmån väl värd att ta del av!

Skadeförebyggande tips

Undvik vattenskada

Har du en automatisk avstängningsventil kopplad till din utrustning? Säker Vatten är en branschorganisation där du kan läsa om både krav och rekommendationer, samt hitta auktoriserade VVS-installatörer.

Förebygg brand

Se över elinstallationer och sladdar regelbundet så att skador kan upptäckas i tid.

  • Finns brandlarm med rökdeckare kopplat till larmcentral?
  • Finns rutiner om brand inträffar?
  • Finns släcksystem för restaurangkök?

Förhindra inbrott

Det är viktigt att du har godkända lås. Hos SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) kan du läsa mer om detta. Tänk också på att inbrottsskyddskraven ska vara uppfyllda vid ett inbrott för att försäkringen ska gälla. Det kan t ex handla om att du ska ha ett larm installerat.