Hoppa till innehållet
Ett oväder på väg in över kusten

Så förhindrar du att ditt hem skadas vid skyfall

Med jämna mellanrum varnas det för skyfall i väderprognosen. Här kommer några tips på vad du kan göra för att skydda ditt hem och dina saker.

Våra hem är byggda för att klara vind och väder oavsett årstid. Ändå måste vi förbereda oss på mer extremt väder i framtiden, det är forskare och myndigheter överens om. Bland annat kommer det att handla om stora mängder vatten vid exempelvis skyfall. Risken för skyfall är störst om du bor i södra Sverige, där är stora regnmängder den vanligaste orsaken till översvämning. Bor du i norra Sverige är det vanligare att översvämningar orsakas av snösmältning, men vissa av våra råd kan vara nyttiga även då.

När det faller mycket nederbörd på kort tid blir ledningar, växtlighet, diken, åbäddar och liknande snabbt mättade. Då kan vattnet hamna på platser där vi inte vill ha det. Dessutom kan dräneringen sluta fungera när rören som ska transportera vattnet redan är fulla.

Tips när ett skyfall närmar sig

Vad är ett skyfall?

SMHI:s definition av skyfall är att det kommer minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm regn på en minut.

När väderprognosen varnar för att skyfall närmar sig finns det några saker som du kan göra för att vara förberedd:

 • Skydda möbler, grillen och andra föremål som står i trädgården, på balkongen eller terrassen. Flytta in blomlådor under tak. Rulla in markiser.
 • Vet du med dig att vatten brukar komma in i garaget, källaren eller på vinden, ta bort de saker som finns där.
 • Håll hängrännor och galler rena och öppna, till exempel framför garaget och i trädgården. Kom ihåg hängrännor på balkongen och takterrassen. Bor du i en bostadsrättsförening, är du ofta själv ansvarig för avrinningen på din balkong eller altan.
 • Flytta bilen, husbilen och husvagnen till en plats där vattnet inte når. Parkera inte bilen nära ett brunnslock.
 • Stäng fönster och dörrar. Vädra igen när det har slutat regna.

När du har lite mer tid på dig 

Har du lite mer tid på sig innan skyfallet kommer, finns det några saker till som du kan göra:

 • Se till att stuprören från rännorna leder bort vattnet från byggnaden (både din och din grannes). Du kan till exempel köpa rör som ansluter till stupröret (tillfälligt eller permanent) så att vattnet leds till en annan säker plats. Om vattnet kommer upp igen från stuprör som är fästa i marken är det troligen dagvattenledningarna i marken som är igensatta. Då måste du be proffs om hjälp.
 • Flödar vattnet från gatan in i ditt hus? Skapa ett improviserat översvämningsskydd med hjälp av lösa gatstenar, påsar med jord, bark etc. Ofta krävs det inte så mycket för att leda vattnet till en mer lämplig plats.
 • Gör terrängen runt bostaden och stugan att vattnet leds åt fel håll? Ett litet dräneringsdike kan se till att vattnet leds dit det inte kan göra någon skada. Ett dike kan göras provisoriskt när tiden är knapp. Har du mer tid kan du göra en mer permanent lösning genom att dränera med kross/grus och eventuellt ett dräneringsrör så att diket blir "underjordiskt".

  Skydd mot framtida skyfall

  Flera av de omedelbara åtgärderna ovan behöver göras kontinuerligt under året. Att hålla avlopp, hängrännor och galler öppna hör hemma som fasta punkter i en husägarens underhållsplan. Men det finns också några saker som du kan göra på längre sikt:

  • Montera en backventil 
   Har du problem med återflöde genom avlopp i källaren? Backventilen fungerar så att vätska eller luft kan gå åt det ena hållet, men inte åt det andra.
  • Håll närliggande vattendrag öppna 
   Ta bort trädgårdsavfall, löv och kvistar så att vattnet inte hittar alternativa vägar nära ditt hus eller din stuga. Behåll den naturliga vegetationen vid närliggande bäckar och åar. Vegetationen absorberar vatten och kan minska översvämningstendenserna.
  • Låt träden stå 
   Träd kan dricka flera hundra liter vatten om dagen. Det är dock inte bra att ha träd alltför nära huset eller stugan. Rötterna kan skada grunden, medan löv och barr kan täppa till avlopp. Du riskerar också att grenar eller hela träd faller på huset.
  • Underhåll grunden
   Se till att grunden är hel och snygg, utan sprickor eller flagnande färg.
  • Köp ett mobilt översvämningsskydd
   Skydda dig mot översvämning genom att köpa ett mobilt översvämningsskydd som kan användas på asfalt, marksten med mera.
  • Ta hand om källaren
   Hus med källare innebär extra risk för översvämning eftersom det ligger under markplan.

  Skydda källaren genom att se till att:

  • ingenting av större värde eller oersättliga saker placeras i källaren
  • ingenting placeras på golvet, utan minst 30 - 40 cm över golvnivån
  • inte inreda källaren för bostadsändamål med organiska material som trä/gips osv.
  • köpa en dränkbar pump för att pumpa vid översvämning, finns att köpa för några hundralappar
  • hålla rent i spygatten (brunnen utanför källartrappan eller garageporten om man har garaget i källaren/under markytan) från löv osv.

  Relaterade artiklar

  Flicka med ryggsäck som är på väg in genom dörren hemma