Hoppa till innehållet
Hand som håller i en bilnyckel

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Ställa av och ställa på ett fordon

Om du har ett fordon du inte planerar att använda på ett tag kan det vara en god idé att ställa av det för att spara pengar och minska dina kostnader. 

Ställa av ett fordon

Ställer du av ditt fordon behöver du inte betala fordonsskatt eller trafikförsäkring. Finns det så kallad överskjutande skatt (redan inbetalad för tiden framåt från avställningsdagen) återbetalas den till personen som står som ägare på avställningsdatumet. Vägtrafikregisteravgiften (65 kr) ska däremot betalas även för avställda fordon.

En avställning av ett fordon anmäler du till Transportstyrelsen via deras webbsida, i deras mobilapp, via servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in bilens registreringsbevis. Tänk på att bilen blir avställd först från och med det datum då din anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Det går alltså inte att begära avställning från ett datum bakåt i tiden. Tänk också på att du inte kan anmäla en avställning följt av en påställning under samma dag. 

Ställa av bil – hur blir det med försäkringen?

Transportstyrelsen låter försäkringsuppgifterna på bilen vara vilande i vägtrafikregistret och meddelar ditt försäkringsbolag att du ställt av fordonet. Ett avställt fordon får i regel inte användas. Det finns dock ett undantag och det är för färd kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktning. Ett avställt fordon får inte heller bogseras.

Ställa på ett fordon

För att ställa på ditt fordon måste en trafikförsäkring finnas vilande i vägtrafikregistret. Finns i regel om fordonet varit påställt tidigare. Den aktiveras då och ditt försäkringsbolag meddelas att du ställer på fordonet igen. Om trafikförsäkring saknas behöver du först kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en försäkring innan du ställer på fordonet. Vid påställning av ditt fordon ska också fordonsskatt betalas. Skatten ska betalas senast tre veckor från dagen då du ställde på ditt fordon. 

Ställa på bil och fordon – vad gäller?

Du kan börja köra ditt fordon från och med det datum då anmälan registreras. Observera att du inte kan anmäla ett datum bakåt i tiden. I vissa fall får fordonet inte köras även om det är påställt. Det gäller t ex om fordonet är belagt med körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning eller i det fall du inte har betalat fordonsskatten. Du får information om eventuellt kör- eller användningsförbud i samband med att du ställer på ditt fordon. Observera att det är du som fordonsägare som ska kontrollera om något hinder finns för dig att köra ditt fordon.