Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter de personskador och materiella skador du riskerar att orsaka när du använder ditt fordon i trafiken. Just nu med 10 % rabatt!

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag

Vad trafikförsäkringen täcker

Enkelt förklarat täcker trafikförsäkringen allt det som är utanför din bil när du är ute och kör. Det vill säga att om du krockar med andra bilister, med fotgängare eller cyklister är det trafikförsäkringen som täcker eventuella ersättningar.

  • Skador på hus, trädgårdar och staket
  • Skador på bilar, cyklar och liknande
  • Personskador

Om du hamnar i en olycka kommer det dock väldigt ofta också att påverka din egen bil, och detta täcks inte av trafikförsäkringen. Därför är det en bra idé att överväga ytterligare skydd i form av en helförsäkring eller en halvförsäkring.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba dig. En riktigt trygg försäkring.

Halvförsäkring

Vår enkla och prisvärda halvförsäkring är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen.