Hoppa till innehållet

Allt om våra bilförsäkringar

Oavsett vilken bilmodell du har, har vi bilförsäkringen. Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. Här kan du jämföra.

Jämför våra bilförsäkringar

Här kan du jämföra innehållet i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, samt läsa mer om försäkringen villkor. Om du väljer hel- eller halvförsäkring kan du också lägga till Pluspaketet.
 
Det här täcker våra bilförsäkringar

Det här täcker våra bilförsäkringar

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Det här täcker våra bilförsäkringar

Pluspaketet - ett valbart tillägg

Pluspaketet är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Med det är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen.

Pluspaketet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken. Du får också ersättning för krishjälp upp till 10 behandlingstillfällen, oavsett vilken omfattning du väljer.

Vi strävar alltid efter att erbjuda en trafikförsäkring som är så billig som möjligt.

Vill du ha skydd för din egen bil?

Om du hamnar i en olycka kommer det dock väldigt ofta också att påverka din egen bil, och detta täcks inte av trafikförsäkringen. Därför är det en bra idé att överväga ytterligare skydd i form av en helförsäkring eller en halvförsäkring.

Halvförsäkring

Vår prisvärda halvförsäkring är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Perfekt för dig som vill ta väl hand om din bil.

Vad täcker halvförsäkring för din bil

Med en halvförsäkring är din bil ordentligt försäkrad för ett flertal händelser.

Bland annat inkluderar försäkringen:

 • Glasskador
 • Brandskada
 • Stöld
 • Skada eller fel på komponenter i t ex motorn
Halvförsäkring täcker ett flertal skador på din egen bil och är ett säkert val för de flesta.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil kan du även få ersättning om din bil skadas  vid en trafikolycka eller vid en annan yttre olyckshändelse.

Vad ingår i helförsäkringen för din bil?

Med vår helförsäkring får du en trygghet i förhållande till de olyckor och otursamma händelser du riskerar att hamna i när du är ute och kör på vägarna. En helförsäkring för bilen omfattar – utöver trafikförsäkring och halvförsäkring – en vagnskadeförsäkring. Detta innebär att du kan få ersättning för skada på din bil om du till exempel:

 • kolliderar med andra bilar och fordon
 • kör i diket eller välter
 • råkar ut för annan yttre påverkan på din bil.
En riktigt trygg försäkring

När vagnskadegarantin går ut

Innan du väljer att komplettera din halvförsäkring med en fullständig helförsäkring bör du undersöka om din bil har vagnskadegaranti. Denna garanti finns idag på de flesta nya bilar i Sverige och ger i kombination med vår halvförsäkring samma täckning.

Vagnskadegarantin går vanligtvis ut efter tre år. Därefter kan du teckna en helförsäkring om du fortfarande vill ha säkerhet för den händelse att du och din bil skulle råka ut för en olycka.

Sätt samman den bästa bilförsäkringen

Med en helförsäkring från Gjensidige är du garanterad snabb och enkel hjälp när din bil har skadats. Samtidigt har du tillgång till enkel hantering av skadeanmälningar.

Vi strävar alltid efter att erbjuda försäkringar som är anpassade efter just dina behov.

Har du ingen vagnskadegaranti kvar kan du välja vår helförsäkring.

Pluspaketet

Pluspaketet 129 kr/mån

Har du halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt pluspaket. Här ingår t ex:

 • bärgning till verkstad
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • låsöppning
 • kostnader för hyrbil upp till 75 dagar
 • hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision.

Vårt Pluspaket är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Med Gjensidiges Pluspaket är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Pluspaketet kostar 129 kr per månad. 

Pluspaketet innehåller följande tillägg:

Assistans

Assistans gäller utan självrisk och innebär att du på plats får hjälp med:

 • bärgning av bilen till verkstad (gäller för högst 17 år gammal bil)
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • transport av drivmedel
 • låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen
 • tre dagars fri hyrbil

Hyrbilsförsäkring

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet eller om du råkar ut för en vagn- eller maskinskada. Du kan då få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil, alternativt med 150 kr/dag.

Skadegörelse

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, får lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk.. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr. Krockar du med ett vilt djur ska polisanmälan bifogas när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver endast ägaren informeras.  

Parkeringsskada

Ersätter den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadad av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver kunna visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken. Högsta ersättning är 5% av prisbasbeloppet.

Trafikolycksfall

Försäkringen gäller som ett komplement till trafikförsäkringen och lämnar ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare. 

Villkor

Nedan kan du hitta fullständig information om våra bilförsäkringar, produktfaktablad, förköpsinformation och fullständiga villkor. Du kan bland annat läsa mer om självrisk och ersättningsbelopp. 

Har du några frågor?

Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring du ska välja. Vi har öppet måndag till fredag, kl. 8.30-17.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.