Allt om våra bilförsäkringar

Oavsett vilken bilmodell du har, har vi bilförsäkringen. Vi erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring som täcker allt från stöld och brand till vagnskada. Här kan du jämföra.

Se ditt pris

Jämför våra bilförsäkringar

Här kan du jämföra innehållet i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, samt läsa mer om försäkringen villkor. Om du väljer hel- eller halvförsäkring kan du också lägga till Pluspaketet.
 

Det här täcks

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Trafik
Halv
Halv Plus
Hel
Hel Plus
Trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Glasruta

Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det. Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Gjensidige godkänd reparatör i stället för byte av rutan är självrisken 0 kr. Momentet kan utnyttjas högst tre gånger per försäkringsår

Kris

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Maskinskada

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik, fram till dess att din bil är 10 år gammal eller har gått 12 000 mil.

Räddning

Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Rättsskydd

Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Stöld

Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Allrisk

Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du fått en plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning, om du tappat bilnyckeln eller råkat tankat fel.

Plus

Har du halvförsäkring eller helförsäkring kan du välja till vårt Pluspaket för 99 kr/mån. Här ingår trafikolycksfallsförsäkring, assistans- och hyrbilsförsäkring samt försäkring som helt eller delvis ersätter din självrisk vid skadegörelse, djurkollision och parkeringsskada.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

Se ditt pris och köp

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom när du använder ditt fordon i trafiken.

Vi strävar alltid efter att erbjuda en trafikförsäkring som är så billig som möjligt.

Vill du ha skydd för din egen bil?

Om du hamnar i en olycka kommer det dock väldigt ofta också att påverka din egen bil, och detta täcks inte av trafikförsäkringen. Därför är det en bra idé att överväga ytterligare skydd i form av en helförsäkring eller en halvförsäkring.

Beräkna ditt pris

Halvförsäkring

Vår prisvärda halvförsäkring är ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen. Perfekt för dig som vill ta väl hand om din bil.

Vad täcker halvförsäkring för din bil

Med en halvförsäkring är din bil ordentligt försäkrad för ett flertal händelser.

Bland annat inkluderar försäkringen:

 • Glasskador
 • Brandskada
 • Stöld
 • Skada eller fel på komponenter i t ex motorn
Beräkna ditt pris

Halvförsäkring täcker ett flertal skador på din egen bil och är ett säkert val för de flesta.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för din bil kan du även få ersättning om din bil skadas  vid en trafikolycka eller vid en annan yttre olyckshändelse.

Vad ingår i helförsäkringen för din bil?

Med vår helförsäkring får du en trygghet i förhållande till de olyckor och otursamma händelser du riskerar att hamna i när du är ute och kör på vägarna. En helförsäkring för bilen omfattar – utöver trafikförsäkring och halvförsäkring – en vagnskadeförsäkring. Detta innebär att du kan få ersättning för skada på din bil om du till exempel:

 • Kolliderar med andra bilar och fordon
 • Kör i diket eller välter
 • Råkar ut för annan yttre påverkan på din bil

När vagnskadegarantin går ut

Innan du väljer att komplettera din halvförsäkring med en fullständig helförsäkring bör du undersöka om din bil har vagnskadegaranti. Denna garanti finns idag på de flesta nya bilar i Sverige och ger i kombination med vår halvförsäkring samma täckning.

Vagnskadegarantin går vanligtvis ut efter tre år. Därefter kan du teckna en helförsäkring om du fortfarande vill ha säkerhet för den händelse att du och din bil skulle råka ut för en olycka.

Sätt samman den bästa bilförsäkringen

Med en helförsäkring från Gjensidige är du garanterad snabb och enkel hjälp när din bil har skadats. Samtidigt har du tillgång till enkel hantering av skadeanmälningar.

Vi strävar alltid efter att erbjuda försäkringar som är anpassade efter just dina behov.

Beräkna ditt pris

Har du ingen vagnskadegaranti kvar kan du välja vår helförsäkring.

Pluspaketet

Vårt Pluspaket är ett tillägg till vår halv- och helförsäkring. Med Gjensidiges Pluspaket är du försäkrad mot det mesta som kan hända längs vägen. Pluspaketet kostar 99 kr per månad. 

Pluspaketet innehåller följande tillägg:

Assistans

Assistans gäller utan självrisk och innebär att du på plats får hjälp med:

 • bärgning av bilen till verkstad (gäller för högst 17 år gammal bil)
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • transport av drivmedel
 • låsöppning vid till exempel förlorade nycklar eller om du låst in dem i bilen
 • tre dagars fri hyrbil

Hyrbilsförsäkring

Du kan få ersättning för hyrbil i upp till 75 dagar om ditt försäkrade fordon inte kan användas på grund av till exempel att fordonet skadas i en brand, om glasrutan går sönder, om fordonet blir stulet eller om du råkar ut för en vagn- eller maskinskada. Du kan då få ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden (ej drivmedel) för hyrbil, alternativt med 150 kr/dag.

Skadegörelse

Du får ersättning alternativt helt eller delvis reducerad självrisk om du får din bil skadad av någon. Till exempel om du får dina däck sönderskurna, får lacken repad eller om någon slår sönder din ruta. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr.

Djurkollision

Om du krockar med ett djur och din bil skadas får du ersättning, alternativt helt eller delvis reducerad självrisk.. Ersättning lämnas med högst 6 000 kr, förutsatt att reparationskostnaderna överstiger 1 000 kr. Krockar du med ett vilt djur ska polisanmälan bifogas när du anmäler skadan. Krockar du med ett tamt djur behöver endast ägaren informeras.  

Parkeringsskada

Ersätter den självrisk som Trafikförsäkringsföreningen tar ut om din bil blir skadad av ett okänt fordon som är trafikförsäkringspliktigt. Du behöver kunna visa att skadan är ersättningsbar enligt Trafikförsäkringsföreningens regelverk, att du har anmält skadan till oss och betalat självrisken. Högsta ersättning är 5% av prisbasbeloppet.

Trafikolycksfall

Försäkringen gäller som ett komplement till trafikförsäkringen och lämnar ersättning för personskada som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka i trafiken med det försäkrade fordonet, till exempel en krock. Gäller för fordonets förare och passagerare. 

Pluspaketet 99 kr/mån

Har du halv- eller helförsäkring kan du välja till vårt pluspaket. Här ingår t ex:

 • bärgning till verkstad
 • reparation på plats
 • däckbyte vid punktering
 • låsöppning
 • kostnader för hyrbil upp till 75 dagar
 • hel eller delvis ersättning för din självrisk vid skadegörelse, parkeringsskada och djurkollision.

Villkor

Nedan hittar du fullständig information om våra bilförsäkringar. Du kan bland annat läsa mer om självrisk och ersättningsbelopp. 
 

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Har du några frågor?

Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring du ska välja. Vi har öppet måndag till fredag, kl. 9-17.