Småbåtsförsäkring

Försäkringen kan tecknas som ett tillägg till din hem-, villa-, eller fritidshusförsäkring. Med småbåt avses båt som inte är längre än 6 meter med en motor på maximalt 15 hästkrafter och/eller med en segelyta på maximalt 10 kvadratmeter.

Vill du veta mer? Läs mer i villkoren

Kort om villkoren

Vad försäkringen gäller för

  • Skada genom plötslig och oförutsedd händelse
  • Skada på bockar, vagga

Vad försäkringen inte gäller för

  • Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring
  • Skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt

Högsta försäkringsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr

Kundservice har öppet vardagar 9-17

Teckna försäkring

Kontakta kundservice på 0771-326 326 eller info@gjensidige.se för att få prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar dina behov.