Avsluta försäkring

Om du vill byta till ett annat försäkringsbolag är det viktigt att tänka på att aldrig säga upp din försäkring hos oss innan du har fått den nya försäkringen beviljad. Du kan byta försäkringsbolag på försäkringens årsförfallodag. 

Vi har öppet vardagar kl. 8.30-17

Om du vill säga upp försäkring så kontaktar du oss via mejl på info@gjensidige.se eller telefon 0771-326 326. Vi hjälper dig helgfria vardagar kl. 8.30-17. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor om uppsägning av försäkring. 

Vanliga frågor om att avsluta försäkring

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångertiden är 14 dagar från den dag avtalet ingicks och du har fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Vid telefonförsäljning, när vi på Gjensidige tagit kontakt med dig, har avtalet ingåtts först när du har bekräftat det skriftligen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela detta muntligen på telefon 0771-326 326 eller skriftligen till Gjensidige Försäkring, Box 3031, 103 61 Stockholm, via e-post info@gjensidige.se eller på annat sätt. Du kan också använda det standardformulär som finns på www.konsumentverket.se. Gjensidige har rätt att kräva premie för den tid som försäkringen varit gällande.

Dina sakförsäkringar (hem, villa, fritidshus, bil, mc, moped, båt, släp) löper årsvis och kan avslutas endast vid huvudförfallodatum (undantag gäller vid ägarbyte av bil eller om du flyttar).

Personförsäkringar (olycksfall, sjukvård) löper månadsvis och kan avslutas när som helst under försäkringsåret. I ditt försäkringsbrev står huvudförfallodatum.

Om du köpt en försäkring hos oss och vill säga upp en försäkring hos ett annat bolag, läs mer här.