Anmäl djurkollision

Kom ihåg att göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat. Enligt jaktförordningen är den som kört på större djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. 

Vanliga frågor och svar