Hoppa till innehållet

Överfall

Har du hem- eller villahemförsäkring hos oss ingår ett överfallsskydd som kan ge ersättning för flera olika brott (enligt brottsbalken): svår misshandel, mordförsök, våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp.

Anmäl överfall

Om du blir skadad ska du så snabbt som möjligt uppsöka läkare och anmäla händelsen till polisen. Du ska medverka i polisutredningen och kunna uppvisa en lagakraftvunnen dom eller – om gärningsmannen är okänd – en slutförd polisutredning.

Ladda ner blanketten och fyll i de delar som är relevanta för händelsen och sänd denna till oss tillsammans med en kopia på polisanmälan.

Skicka anmälan till:

skador@gjensidige.se eller Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen Box 4430 203 15 Malmö