Hoppa till innehållet

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Patient­försäkring Privattandläkarna

Patientförsäkringen kan ge ekonomisk ersättning om du skadas i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som alla vårdgivare i Sverige måste ha.

Om patientskador

Lagen innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker sådan ersättning.

Beskriv skadehändelsen detaljerat när du gör din anmälan, för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Vanliga frågor och svar