Hoppa till innehållet
katt som sitter på bokhylla bredvid en trappa

Anmäl skada på din bostad

Att drabbas av en skada på din bostad kan vara en jobbig upplevelse, både emotionellt och ekonomiskt. Genom att anmäla skadan så snart som möjligt kan vi hjälpa dig på bästa sätt. 

Vid akut skada

Kontakta vår jour på 0771-614 614.

Har du råkat ut för en större skada, exempelvis en vatten- eller brandskada, och är i akut behov av hjälp eller vägledning? Vår jour finns alltid tillgänglig utanför våra ordinarie öppettider, och hjälper dig vidare.

Vad ska du göra?

När du drabbas av en skada ska du i första hand försöka begränsa omfattningen, utan att sätta dig själv eller någon annan i fara. Exempel på nödvändiga åtgärder kan exempelvis vara att ringa brandkåren, stänga av huvudkranen vid en läckageskada eller kontakta polisen vid ett pågående inbrott.

För att kunna ge dig bästa möjliga hjälp vill vi att du skickar in kvitton och nödvändiga handlingar, och låter oss besiktiga skadan. Gör dig inte av med skadade föremål innan vi har lämnat vårt godkännande.

Anmäl skadan så snart som möjligt. Stöld och inbrott ska polisanmälas!

Kan jag använda ROT-avdraget?

ROT-avdraget får inte användas i försäkringsärenden.

Om din skada är ersättningsbar får ROT-avdrag inte användas. Enligt Skatteverkets regler och riktlinjer får ROT-avdrag inte kombineras med försäkringsersättning.