Hoppa till innehållet
Vågor som slår in mot en stenig strand

Försäkra din vattenskoter

För att få prisförslag och hjälp med att teckna en vattenskoterförsäkring som passar dina behov, kontakta oss på 0771‑326 326 eller info@gjensidige.se

Vad ingår i vattenskoterförsäkringen?

Läs mer om vad vår försäkring för vattenskoter täcker.

Försäkringen gäller för skada direkt uppkommen då vattenskotern ligger i sjön vid grundstötning eller sammanstötning. Den gäller även vid plötsligt och oförutsett läckage genom skrovet, genomföringar eller anslutna rörledningar/slangar till dessa.

Försäkringen gäller för skada genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse då vattenskotern står på land vid sjösättning, torrsättning eller lyft med kran eller annan lyftanordning, vid förflyttning eller transport på land inom Norden.

Försäkringen gäller för skada orsakad av eld som kommit lös, explosion och blixtnedslag.

Försäkringen gäller för skada genom stöld och stöldförsök.

Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt gällande skadeståndsrätt för person- och sakskada som orsakas utomstående i samband med användandet av vattenskotern. Om skadeståndskravet omfattas av försäkringen och överstiger självrisken, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver skadestånd.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för vissa tvister och brottmål kopplat till den försäkrade vattenskotern.

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden på försäkrad båttrailer/båtvagn genom brand, stöld, skadegörelse. Det ingår även vagnskada, bärgning och rättsskydd.

Försäkringen gäller för motor i vattenskoter som är högst 6 år gammal och ej har fler än 500 gångtimmar. Åldern och gångtimmarna räknas från den tidpunkt då motorn såldes som ny.

Välja försäkring för din vattenskoter

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Funderar du till exempel på försäkringsbelopp eller vilka tillägg som du ska välja för att kunna njuta i lugn och ro när du är ute med din vattenskoter? Hör gärna av dig till oss, vi kan hjälpa dig hitta rätt försäkring för dig och dina behov. 

Informationen på den här sidan är förenklad och förkortad, du hittar fullständig information i villkoren.

Fullständiga villkor

Vanliga frågor och svar om vattenskoterförsäkring

Vad du betalar för försäkringen beror på ett antal faktorer som t ex. vattenskoterns märke och modell samt årsmodell. Du kan själv påverka premien, dvs. priset, genom att t ex. välja en högre grundsjälvrisk. Din premie påverkas även av om du väljer att teckna någon tilläggsförsäkring.

Du kan få rabatt på din premie om du stöldskyddar din vattenskoter.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av den vattenskoter som finns med i ditt försäkringsbrev. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen gäller också för dina familjemedlemmar.

Tänk också på att du måste ha förarbevis för att köra din vattenskoter.

Nej, det finns inget lagkrav på att du ska ha försäkring för din vattenskoter. Du bör ändå ha en försäkring så att du kan känna dig trygg om något skulle hända. 

Försäkringen gäller vid färd till sjöss i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt inom respektive lands territorium, på Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav samt på Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm och Linesnes. Den gäller även vid uppläggning och transport inom Norden.

Du väljer själv försäkringsbeloppet för din vattenskoter. Beloppet ska motsvara marknadsvärdet på vattenskotern inklusive standardutrustning och tillbehör från tillverkare/återförsäljare.

Ja, försäkringen för din vattenskoter gäller året runt. Hos oss betalar du samma pris varje månad - oavsett säsong.