Hoppa till innehållet
Allvarlig man som sitter i en trappa

Mer om dolda fel och försäkringen

Teckna en Dolda felförsäkring och slipp oroa dig för dolda fel i ditt hus eller bostadsrätt som ska säljas. Skapar trygghet både för dig och för köparen.

Teckna Dolda felförsäkring

Hos oss kan du enkelt teckna din försäkring för dolda fel oavsett om du bor i hus eller bostadsrätt. Vi har erbjudit försäkringar i över 200 år och på grund av vår långa erfarenhet inom försäkringsbranschen kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och kvalitativa försäkringar.

Varför ska man då teckna en Dolda felförsäkring? Jo, du som säljer ett hus eller en bostadsrätt ansvarar för alla dolda fel som kan upptäckas efter att den nya ägaren har tagit över. Detta gäller vanligtvis i 10 år för hus och i 2 år för bostadsrätt. Det finns alltså gott om tid för att dolda fel ska upptäckas vilket kan resultera i dyra kostnader om man inte är försäkrad. En Dolda felförsäkring är vanligtvis ingenting som ingår i den vanliga hemförsäkringen, varken hemförsäkringen för hus/villa eller hemförsäkringen för bostadsrätt vilket man skulle kunna tro, utan den måste tecknas separat.

Hur länge är du ansvarig för dolda fel?

Du som säljer ett hus eller en bostadsrätt ansvarar för alla dolda fel som kan upptäckas efter att den nya ägaren har tagit över, vanligtvis i 10 år för hus och i 2 år för bostadsrätt.

Vad är ett dolt fel?

Ett fel räknas som dolt bara om felet har funnits vid köptillfället, felet inte har varit upptäckbart och att felet inte har varit förväntat. Det betyder alltså att det gäller även om säljaren inte själv var medveten om att felet existerade.

Har du tecknat en försäkring för dolda fel så tar försäkringsbolaget hand om de uppfunna felen som köparen anser ha varit dolda, utreder ärendet åt dig och eventuellt betalar ersättning till köparen om det visar sig att felet varit dolt. 

Ett fel räknas som dolt om det uppfyller följande kriterier, enligt Jordabalken 4:19:

 • Felet måste ha funnits vid köptillfället
 • Felet ska inte ha varit upptäckbart
 • Felet ska inte ha varit förväntat

Dolda fel i hus eller bostadsrätt

Kraven för att kunna teckna en Dolda felförsäkring är bland annat att du använt bostaden som fast privatbostad eller på fritiden som till exempel landställe eller sommarhus. Fastigheten ska vara förmedlad av en fastighetsmäklare samt vara besiktigad av godkänd besiktningsman.

Du kan teckna en Dolda felförsäkring om:

 • Fastigheten är belägen i Sverige och har använts av dig som säljare som privatbostad eller fritidshus.
 • Fastigheten är förmedlad av en fastighetsmäklare.
 • Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av, av försäkringsbolaget godkänd besiktningsman.
 • Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten.

I en hemförsäkring för hyresrätt ingår vanligtvis inte en Dolda felförsäkring.

Besiktning av hus och bostadsrätt

För att kontrollera de fel som kan tänkas finnas i ett hus eller en bostadsrätt görs en besiktning. Vid en besiktning har köparen av ett hus eller en bostadsrätt chans att upptäcka fel som finns i bostaden eller fastigheten som kan vara avgörande för om köpet går i lås eller inte.

När man ska köpa hus har man undersökningsplikt vilket innebär att man som köpare alltid ska anlita en besiktningsman och göra en besiktning av huset. En besiktning är dock bara en genomgång av husets synliga delar, den innefattar inte kontroll av till exempel elsystem, VVS och avlopp. Som säljare räcker det alltså inte bara att förlita sig på en besiktning. Det är bara en Dolda felförsäkring som kan garantera att fel som inte direkt är synliga för ögat vid försäljningen också går försäkrade ifall köparen senare upptäcker dessa inom tidsfristen.

Vad är priset för en Dolda felförsäkring?

Beroende på vilken försäkringsnivå du väljer så kan du försäkra färre eller fler delar av ditt hus eller din bostadsrätt. För att ta reda på exakt vad som ingår i försäkringen bör man läsa försäkringens villkor.

Exempel på dolda fel

Vad räknas då som ett dolt fel? Ett dolt fel kan vara allt från fuktskador till skadedjur. Nedan listar vi några exempel på dolda fel:

 • Skadedjur
 • Fuktskador
 • Mögel
 • Läckage
 • Konstruktionsfel
 • Dräneringsproblem
 • Elfel
 • Brister i ventilation
 • Otäthet öppen spis
Två personer som skakar hand

Har du sålt en bostad? Det här gäller vid dolda fel

Glöm inte att du som säljer ett hus eller en bostadsrätt har ansvar för alla dolda fel som kan upptäckas efter att den nya ägaren har flyttat in.