Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Se om ditt hus

Fastighetsförsäkringen ger ett omfattande grundskydd och innehåller Egendom, Avbrott, Ansvar och Rättsskydd. Dessutom finns tilläggsförsäkringar för en skräddarsydd lösning.

Egendomsförsäkring

Ersätter skada på egendom vid exempelvis brand-, inbrotts- eller vattenskada.

Avbrottsförsäkring

Om ni skulle råka ut för en ersättningsbar egendomsskada så kan ni få hjälp från den här försäkringen. Försäkringen ersätter till exempel hyresförlust och extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Ansvar

Om någon kräver er på skadestånd utreder vi bland annat om skadeståndsskyldighet föreligger samt betalar ut ett eventuellt skadestånd.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud, om föreningen råkar i tvist. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.

Maskinförsäkring

Genom denna försäkring kan ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada genom inre orsak på byggnad och till byggnad hörande anläggningar och system så som ventilation, värme och el etc.

Sanering

Försäkringen gäller för kontor och bostäder och ersätter sanering av fastigheten vid skadedjursangrepp.