Budbilsförsäkring

Budbilar utsätts för många risker i trafiken. Välj mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar.

Ett fullgott skydd

Skydda dig och din bil i trafiken

  • Tillägg för hyrbil i upp till 45 dagar
  • Skydd även för förarens saker
  • Bärgning ingår i halv- och helförsäkring

Vilken bilförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. Till halv- och helförsäkring kan du också välja olika tillägg.

Hel

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse. Innan du tecknar en helförsäkring, se efter om din bil redan har vagnskadegaranti. Det har de flesta nyare bilar. När vagnskadegarantin gått ut kan det alltså vara dags att välja helförsäkring.

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning. Samt för följdskador på elektriska komponenter.

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Försäkringen ersätter skador genom stöld tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats.

Försäkringen gäller vid rån och överfall i samband med transport. Försäkringen ersätter pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar för samt förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall.

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Vad omfattas?
Hel
Halv
Trafik
Tillägg
TäcktTäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktTäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täcktInte täckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktInte täcktTäckt

Se villkor

Trygg budbilsförsäkring

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Hitta ditt förmedlarbolag