Hoppa till innehållet
Hand som håller i bilnyckel

Budbilsförsäkring

Budbilar utsätts för många risker i trafiken. Välj mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar.

Skydda dig och din bil i trafiken

Hjälp 24/7

Om det händer något med din budbil som gör att den inte går att köra, kan du dygnet runt få bärgning till närmaste verkstad.

Snabbt tillbaka på vägen

Hyrbil i upp till 65 dagar med vårt hyrbilstillägg. Du kan även få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

Generösa villkor vid maskinskada

Maskinskadeförsäkring ingår upp till 8 år eller 15 000 mil (gäller för halv- och helförsäkring).

Vilken budbilsförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Vilken budbilsförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Tillägg till budbilsförsäkringen

Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg.

Försäkringen ger extra ersättning till förare om han eller hon skadas vid en trafikolycka.

Hyrbilsförsäkringen gäller om ditt fordon inte kan användas på grund av en brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada. Självriskreduceringsförsäkringen gäller vid kollision med djur eller annan händelse utanför Sverige.

Försäkringen ger extra ersättning till förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka.

Försäkringen ersätter det skadeståndsanspråk du åläggs att betala enligt gällande lagar och bestämmelser.

Denna försäkring består av ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring samt egendomsförsäkring.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Trygg budbilsförsäkring