Hoppa till innehållet
Hand som håller i bilnyckel

Budbilsförsäkring

Budbilar utsätts för många risker i trafiken. Välj mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du kan även förstärka skyddet med tilläggsförsäkringar.

Skydda dig och din bil i trafiken

Hjälp 24/7

Om det händer något med din budbil som gör att den inte går att köra, kan du dygnet runt få bärgning till närmaste verkstad.

Snabbt tillbaka på vägen

Hyrbil i upp till 65 dagar med vårt hyrbilstillägg. Du kan även få kontant ersättning när motsvarande bil inte går att hyra.

Generösa villkor vid maskinskada

Maskinskadeförsäkring ingår upp till 8 år eller 15 000 mil (gäller för halv- och helförsäkring).

Vilken budbilsförsäkring passar dig?

Vilken budbilsförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Vilken budbilsförsäkring passar dig?

Vi erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring. 

Trafikförsäkring

Trafik

Den enklaste bilförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag. Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom, som till exempel ett staket.

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Glasruta

Försäkringen ersätter skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats. Om du reparerar rutan istället för att byta ut den betalar du ingen självrisk.

Maskinskada

Försäkringen ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring på personbil och lätt lastbil som körts högst 150 000 km och är högst 8 år.

Rån

Försäkringen gäller vid rån och överfall i samband med transport. Försäkringen ersätter pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar för samt förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall.

Kris

Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen hos psykolog samt juridisk rådgivning.

Rättsskydd fordonet

Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader.

Bärgning

Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Innan du tecknar en helförsäkring, se efter om din bil redan har vagnskadegaranti. Det har de flesta personbilar som är yngre än 3 år. När vagnskadegarantin gått ut kan det alltså vara dags att välja helförsäkring.

Tillägg till budbilsförsäkringen

Till halv- och helförsäkringen kan du också välja olika tillägg.

Förarolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare om han eller hon skadas vid en trafikolycka.

Hyrbil

Hyrbilsförsäkringen gäller om ditt fordon inte kan användas på grund av en brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada. Självriskreduceringsförsäkringen gäller vid kollision med djur eller annan händelse utanför Sverige.

Trafikolycksfall

Försäkringen ger extra ersättning till förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka.

Transportöransvar

Försäkringen ersätter det skadeståndsanspråk du åläggs att betala enligt gällande lagar och bestämmelser.

Åkarförsäkring

Denna försäkring består av ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring samt egendomsförsäkring.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Trygg budbilsförsäkring

Läs mer

Elbil som laddas

Bilförsäkring för elbil eller hybridbil

Få en överblick över hur vår försäkring gäller för ditt företags el- eller hybridbil.

Lista över de fem sakförsäkringsbolag som fått grönt betyg i hållbarhet 2022

Vi värnar om miljön

Grönt ljus igen i Söderberg & Partners årliga hållbarhetsrapport.