Hoppa till innehållet
Två män i byggarbetskläder i en bil

Lätt släp

Den trafikförsäkring som gäller dragbilen omfattar även ditt släp. Välj halv- eller helförsäkring för ett starkare skydd. Båda ger snabb hjälp vid skada och gäller i de flesta länder inom Grönt Kort-samarbetet.

Vi kan fordon

2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss. Oavsett hur eller vad du kör har vi en försäkring för dig och ditt fordon.

Nöjda kunder

9 av 10 företagskunder som har drabbats av skada ger vår skadehantering högt betyg.

Skydda företagets släp

  • Gäller i många länder
  • Ersätter även skadegörelse
  • Täcker ombuds- och rättegångskostnader vid tvist

Vi kan ta fram ett skräddarsytt upplägg om du vill försäkra flera olika sorters fordon. Det kallas vagnparksavtal.

Totalvikt över 750 kg?

Om ditt släp har en totalvikt över 750 kg, behöver du försäkring för tungt släp

Vilken försäkring passar dig?

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder halv- och helförsäkring.

Halvförsäkring

Helförsäkring

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder halv- och helförsäkring.

Halvförsäkring

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ägaren, brukaren eller föraren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörningar eller andra singelolyckor.

Vanliga frågor och svar om släpvagnsförsäkring

Vem ska försäkringen stå på?

Den person eller det företag som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret ska stå som försäkringstagare för släpvagnen. Försäkringen gäller endast för den verkliga ägaren och brukaren.

Hur tung släpvagn får jag dra?

Det beror på vilket körkort du har och vad du har för dragbil.

Här kan du läsa mer
Vilka lås är godkända av Gjensidige?

När släpet lämnas ska det vara låst med ett godkänt dragskolås. Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen. Mer information finns på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Vad gäller när jag åker utomlands?

Släpvagnsförsäkringen gäller i de länder som är med i gröna kort-systemet. Vissa länder som är med i gröna kort-systemet kräver att du har ett grönt kort med dig som intygar att din dragbil är trafikförsäkrad.

Beställ grönt kort
Måste jag ha en trafikförsäkring?

Du behöver ingen trafikförsäkring eftersom släpvagnen omfattas av dragbilens trafikförsäkring.

Kan jag få ersättning om en häst sparkar inuti mitt släp?

Ja, om du har en helförsäkring på ditt hästsläp kan du få ersättning för plötslig och oförutsedd skada orsakad av hästen inne i släpvagnen.

Självrisk och ersättningsnivåer

Om du vill ha råd kring vilken försäkring, vilka självrisker och tillägg det är klokt att välja för just ditt företag, kontakta oss gärna på 0771-326 326 eller foretag@gjensidige.se.

Mer information om självrisk och ersättningsbelopp finns i villkoren.