Hoppa till innehållet
Landsväg i bergigt landskap

Tungt släp

Eventuella skador på tungt släp kan bli både dyra och besvärliga. Se till att du har ett bra skydd. Välj mellan halv- och helförsäkring. Du kan också förstärka skyddet med en tilläggsförsäkring som omfattar avbrott.

Vi kan fordon

2,5 miljoner fordon i Norden är redan försäkrade hos oss. Oavsett hur eller vad du kör har vi en försäkring för dig och ditt fordon.

Nöjda kunder

9 av 10 företagskunder som har drabbats av skada ger vår skadehantering högt betyg.

Skydda företagets släp

  • Ersätter även skadegörelse
  • Täcker ombuds- och rättegångskostnader vid tvist
  • Utöka skyddet med vår tilläggsförsäkring för avbrott

Om du har många fordon att försäkra kan vi ta fram ett förmånligt och skräddarsytt vagnparksavtal.

Totalvikt under 750 kg?

Om ditt släp har en totalvikt under 750 kg, behöver du försäkring för lätt släp.

Vilken försäkring passar dig?

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder halv- och helförsäkring. Till försäkringarna kan du också lägga till avbrottsförsäkring.

Halv

Hel

Tillägg

Vilken försäkring passar dig?

Vi erbjuder halv- och helförsäkring. Till försäkringarna kan du också lägga till avbrottsförsäkring.

Halv

Brand

Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning samt för följdskador på elektriska komponenter.

Stöld

Försäkringen ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån, försök till stöld, tillgrepp eller rån samt skadegörelse av tredje man.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skador på fordonet som orsakats genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Rättsskydd

Försäkringen gäller för ägaren, brukaren eller föraren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation.

Vagnskada

Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning till exempel vid kollision, dikeskörningar eller andra singelolyckor.

Avbrott

Om du får ett avbrott i verksamheten som beror på att ditt släp stulits eller skadats så kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp.

Hur tecknar du försäkringen?

Vi försäkrar ditt företag via försäkringsförmedlare. Hos Svenska försäkringsförmedlares förening kan du själv välja förmedlarbolag, få ett prisförslag och hjälp med att teckna en försäkring som passar ditt företags behov. 

Trygg försäkring för företagets släp